Variu, Dan

Alle

Variu, Dan

MikroDivertisment for string orchestra (score and parts / first print)

18,00 

Dan Variu – MikroDivertisment for string orchestra (2019)

(b. 10 October 1983, Satu-Mare)

Preface
Dan VARIU (b. 10 October 1983, Satu-Mare) studied composition with Hans Peter Türk and Cornel Țăranu at the „Gheorghe Dima” National Music Academy in Cluj-Napoca, where, in 2016, he has received his PhD degree with a thesis entitled Style as a compositional parameter, written under the supervision of professor Cristian Misievici. His theoretical endeavors are complementary to his musical language, based on polistylistic contrasts that create a wide range of aesthetic effects, from humorous to tragic, resulting in several chamber, choral, symphonic and operatic works played in several concert halls in Romania, Moldova, Germany and France.

Among his works one can mention: La bulciugu mirelui – meditație asupra unei balade din Țara Oașului (meditation on a traditional ballad from the Land of Oaș) for a storyteller, choir and large orchestra (2006), Axiome (Axioms) for chamber orchestra (2008), Noi umblăm să colindăm… (We go caroling…)for six choral ensembles and soloists (2008), Mediewalzer for small orchestral ensemble (2009), Interior with a gentleman playing a lute and a lady singing for baroque ensemble (2011), Suomisaundi for contemporary music ensemble (2013), Transfigurare (Transfiguration) for string quartet (2013), The Funky Goatfor large orchestra and soloists (2013), Ouverture, Grande Entrée et Passecaille  fragments of stage music for Le roi se meurt by Eugen Ionesco (2015), Folcloritmic for solo percussionist (2017), Răspântii. O poveste românească (Crossroads. A Romanian tale)  a frescOpera in three acts, on a libretto by Cosmina Timoce-Mocanu (2018), Bună seara! (Good evening!) for a choral ensemble (2019).

The work MikroDivertisment for string orchestra (2019) was designated by the conductor Cristian Măcelaru as the winning piece of the first edition of the Romanian Chamber Orchestra Composition Competition. It was premiered in a series of concerts in Arad, Timisoara and Bucharest (1-3 november 2019). Born out of the early fascination for Béla Bartók’s musical personality, this work reveals it’s bartókian influence on at least three levels.

Firstly, the title combines, intertextually, two of Bartók’s emblematic works, MikroKoszmosz and Divertimento for string orchestra, that guide the audience toward the Hungarian composer’s stylistic universe. Then, in consonance with the suggested stylistic universe, the musical language used in MikroDivertisment is strongly infused with Romanian folklore, using techniques like chromatic melody lines and dense imitative polyphony, being, from the point of view of complexity, between the simplicity of MikroKoszmosz and the intricacy of Divertimento. Thirdly, from a structural perspective, the musical discourse takes the form of the rondo – ABACA with strong thematic relationships between sections –, a pattern frequently used by Bartók himself.

———————- ROMANIAN PREFACE ————————

Dan Variu – MikroDivertisment pentru orchestră de coarde (2019)

(n. 10 octombrie 1983, Satu-Mare)

(geb. Legnago, 18. August 1750 – gest. Wien, 7. Mai 1825)

Dan VARIU (n. 10 octombrie 1983, Satu-Mare) a studiat compoziția cu maeștrii Hans Peter Türk și Cornel Țăranu la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde, în anul 2016, și-a susținut doctoratul cu o teză intitulată Stilul ca parametru componistic, elaborată sub îndrumarea profesorului Cristian Misievici. Preocupările teoretice sunt complementare limbajului său componistic, care cultivă jocul polistilistic, în scopul obținerii unei game largi de efecte estetice, mergând de la comic la tragic, aspecte regăsite într-o serie de creații corale, camerale, vocal-simfonice și operistice, interpretate în cadrul mai multor instituții de concerte din România, Moldova, Germania și Franța.

Între compozițiile sale se numără: La bulciugu mirelui – meditație asupra unei balade din Țara Oașului pentru cor și orchestră mare (2006), Axiome pentru ansamblu cameral (2008), Noi umblăm să colindăm… pentru cor mixt și soliști (2008), Mediewalzer pentru orchestră de coarde, suflători, pian și percuție (2009), Interior with a gentleman playing a lute and a lady singing pentru ansamblu baroc (2011), Suomisaundi pentru ansamblu de muzică contemporană (2013), Transfigurare pentru cvartet de coarde (2013), The Funky Goat pentru orchestră mare, soliști jazz și strigători (2013), Ouverture, Grande Entrée et Passecaille  elemente de muzică de scenă pentru piesa de teatru Le roi se meurt de Eugen Ionescu (2015), Folcloritmic pentru percuționist solo (2017), Răspântii. O poveste românească. Operă frescă în trei acte, pe un libret de Cosmina Timoce-Mocanu (2018), Bună seara! pentru ansamblu coral (2019).

 Lucrarea MikroDivertisment pentru orchestră de coarde (2019) a fost desemnată de dirijorul Cristian Măcelaru câștigătoarea primei ediții a concursului de compoziție organizat de Romanian Chamber Orchestra, care a fost interpretată într-o serie de concerte la Arad, Timișoara și București (1-3 noiembrie 2019). Născută din fascinația pe care compozitorul a resimțit-o încă din studenție pentru personalitatea de excepție a lui Béla Bartók, lucrarea își face transparentă filiația bartókiană la cel puțin trei nivele.

Mai întâi, titlul ales trimite intertextual la două dintre opusurile reprezentative ale compozitorului, MikroKosmos și Divertimento pentru orchestră de coarde, ceea ce orientează orizontul de așteptare al auditoriului înspre un univers stilistic propriu lui Bartók. Apoi, în consonanță cu acest univers stilistic, limbajul muzical abordat în MikroDivertisment este puternic amprentat de influențe folclorice, angrenând tehnici precum cromatismul întors și polifonia imitativă densă și situându-se, ca nivel de complexitate, între simplitatea miniaturală din MikroKosmos și densitatea evoluată din Divertimento. În al treilea rând, din perspectivă structurală, discursul muzical se înscrie în tiparul rondo-ului – ABACA cu puternice înrudiri melodice între secțiuni –, un tipar frecvent întâlnit în creația bartókiană.

Partitur Nr.

4376

Sonderedition

Genre

Streichorchester

Anmerkungen

Druck

Erstdruck

Seiten

36

Nach oben