Tinel, Edgar

All

Tinel, Edgar

Six Hymns to Mary, op. 34 for four-part mixed choir unaccompanied

SKU: 2577 Categories: ,

20,00 

Preface

Edgar Tinel – Six Hymns to Mary, op. 34 (for domestic settings and concerts) for four-part mixed choir unaccompanied

Despite having health problems during that period, 1885 was a very productive year for Edgar Tinel. In addition to many other pieces he composed three choral cycles to texts by Guido Gezelle (1830-1899): Geestelijke gezangen, op. 33 (Sacred Songs), Marialiederen op. 34 (Hymns to Mary), and Adventliederen (Advent Songs), op. 35. It had only been one year since Tinel had met the priest and poet, and this encounter had immediately sparked the beginning of a friendship that was based on their deep religiosity, their commitment to the Flemish cause and their mutual admiration. The composer and the poet also bonded over their concern for the quality of the music resounding from the church lofts. In Gezelle’s oeuvre Tinel found the perfect texts to provide his religious choir music with lyrics.

In 1885 Tinel decided to go on a pilgrimage to Lourdes to invoke ‘ce que les médicins ne pouvaient lui accorder’ (‘what doctors could not offer him’). In anticipation of his departure to the pilgrimage site, he wrote his opus 33 to Gezelle’s poems, published as 6 Geistliche Gesänge für Haus und Konzert.
For his cycle of Hymns to Mary, Tinel commissioned new texts from Gezelle, which he set to music in Lourdes between 29 May and 2 June 1885. He dedicated the score, published by Breitkop & Härtel in Leipzig, to Our Lady of Lourdes.

As indicated in the subtitle, Tinel intended these devout choir pieces to be performed both in a domestic setting as well as in a concert hall. These are therefore rather straightforward songs, but he still knows how to spice them with short solos and captivating harmonies.

Jan Dewilde (translation: Jasmien Dewilde)

Reprint of a copy from the library of the Royal Conservatoire of Antwerp (KVC 33204). This score has been published in collaboration with the Centre for the Study of Flemish Music (www.svm.be)

——————– FLEMISH ——————–

Edgar Tinel – Zes Marialiederen op. 34 (voor de huiskring en het concert) voor vierstemmig gemengd koor zonder begeleiding

(Sinaai, 27 maart 1854 – Brussel, 28 oktober 1912)

Niettegenstaande Edgar Tinel rond die tijd met gezondheidsproblemen kampte, was 1885 een productief compositiejaar, waarin hij naast tal van andere werken ook drie koorcycli schreef op teksten van de priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899): Geestelijke Gezangen, op. 33, Marialiederen, op. 34 en Adventliederen, op. 35. Pas een jaar eerder had Tinel de dichtende priester leren kennen, en dat was meteen het begin van een vriendschap die hun diepe religiositeit, hun Vlaamsgezindheid en wederzijdse bewondering als bindmiddel had. De componist en de dichter vonden elkaar ook in hun bezorgdheid om de kwaliteit van de muziek die van op de kerkdoksalen klonk. Bij Gezelle vond Tinel de geschikte teksten om zijn religieuze koormuziek van tekst te stofferen.

In 1885 besloot Tinel op bedevaart naar Lourdes te trekken om daar af te smeken ‘ce que les médicins ne pouvaient lui accorder’. Het is in afwachting van zijn vertrek naar het bedevaartsoord dat hij op verzen van Gezelle zijn opus 33 schreef, gepubliceerd als 6 Geistliche Gesänge für Haus und Konzert.
Voor zijn cyclus Marialiederen bestelde Tinel nieuwe teksten bij Gezelle, die hij tussen 29 mei en 2 juni 1885 in Lourdes op muziek zette. De uitgave Breitkop & Härtel in Leipzig droeg hij op aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Zoals hij in de ondertitel aangeeft, componeerde Tinel deze devote koorwerken zowel voor uitvoering in huiselijke kring als voor een publieke uitvoering. Het zijn dan ook eerder eenvoudige gezangen die hij wel weet te kruiden met korte solo’s en boeiende harmonieën.

Jan Dewilde

Herdruk van een exemplaar uit de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KVC 33204). Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Score Data

Special Edition

The Flemish Music Collection

Genre

A Cappella

Size

225 x 320 mm

Printing

Reprint

Pages

40

Go to Top