The Romanian Music Collection

The Romanian Music Collection, comprised of symphonic, chamber and vocal music, aims to bring Romanian composers to a wider international audience through their fascinating and sometimes lesser-known works. The selection includes opuses from different historical periods, starting from the beginning of classical music in Romania – including folklore inspired works –, through the very diverse XX century, until the young composers of today. In publishing the scores no historical, stylistical, aesthetical or genre related perspective has been followed, but rather a kaleidoscopic view which reflects the variety of Romanian music of yesterday and of today.

Colecția de muzică românească

Colecția de muzică românească are scopul de a aduce în circulație opusuri valoroase din muzica românească simfonică, de cameră și vocală, prea puțin sau deloc cunoscute pe plan internațional. Selecția acoperă lucrări din diferite perioade, de la începuturile muzici culte în România, trecând prin bogatul secol XX și până la tinerii compozitori de astăzi, incluzând și piese inspirate sau transcrise din folclor. Lucrările publicate nu au o ordine anume (în sensul urmăririi unei ordini istorice, stilistice, estetice sau ce ține de gen), ci sunt alese mai degrabă caleidoscopic pentru a oferi o imagine a varietății muzicii românești de ieri și de astăzi.

THE ROMANIAN MUSIC COLLECTION