boutmy_3stuecke580_heft.pdf

Inleiding

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bewaart een rijke collectie Vlaamse klavecimbelmuziek, die in 2010-2011 in het kader van een onderzoeksproject werd geïnventariseerd en bestudeerd. Dit onderzoek (‘Achttiende-eeuwse Vlaamse klavecimbelmuziek uit de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium afgestoft!’) leidde in 2011 tot een cd-opname door Ewald Demeyere (‘18th-Century Flemish harpsichord Music’ - Challenge Classics) en tot deze facsimile-uitgave van het Troisième livre de pièces de clavecin van Josse Boutmy (1697-1779).

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur werd op 24 april 2012 het derde klavecimbelboek van Boutmy opgenomen op de topstukkenlijst die unieke cultuurgoederen optimaal wil beschermen. De motivatie van de minister luidde als volgt: ‘Klavecinist-componist Josse Boutmy, een schakelfiguur in een belangrijke dynastie van musici, was decennialang toonaangevend in het Brusselse religieuze en seculiere muziekleven. Als componist maakte hij vooral naam met zijn klavecimbelmuziek, waarin hij een eigen synthese maakt van Franse, Duitse en Italiaanse stijlkenmerken. Van zijn Troisième livre zijn nog slechts twee exemplaren bekend, waarvan dit als enige in Europa. Het betreft een zeldzaam exemplaar, essentieel voor de studie van de klaviermuziek in de Zuidelijke Nederlanden. De intekenlijst met 107 namen is belangrijk voor de kennis van de distributie en receptie van deze klavecimbelsuites die een bijzondere artistieke waarde hebben.’

Jan Dewilde

Herdruk van het exemplaar uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Josse Boutmy

(Gent, 1 februari 1697 - Brussel, 27 november 1779)

Troisième livre de pièces de clavecin

(ca. 1749-1750)

Biografie

Josse Boutmy (1697-1779) werd geboren in een muzikale familie. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren organist in Gent, en zijn oudste broer Jacques-Adrien (1683-1719) volgde in 1714 Guillaume a Kempis op als organist van de collegiale kerk van Sint-Goedele en Sint-Michiel (sinds 1962 de Sint-Michielskathedraal) in Brussel toen Petrus Hercules (Hercule-Pierre) Bréhy er zangmeester was. (Bréhy zou er na zijn dood opgevolgd worden door Joseph-Hector Fiocco.) Na de onverwachte dood van Jacques-Adrien volgde Josse zijn oudere broer op als organist aan dezelfde kerk. Hij bleef er tot 1733, toen hij opgevolgd werd door de Brusselse organist en componist Charles-Joseph Van Helmont. Vanaf 1736 trad Boutmy in dienst van prins Anselme-François von Thurn und Taxis, en van 1744 tot 1777 was hij eerste organist aan de Koninklijke Kapel van Brussel onder Karel van Lotharingen, door wie hij eveneens aangesteld werd als meester-klavecinist voor publieke en private concerten. Hij genoot blijkbaar groot aanzien als klavecinist aangezien hij les gegeven heeft aan tous les jeunes Seigneurs et Dames de la Cour.1 Net zoals Fiocco gaf Boutmy eveneens klavecimbelles aan kinderen van de hertog Léopold-Philippe-Charles-Joseph d’Arenberg.

Troisième livre de pièces de clavecin

Boutmy profileerde zich in de eerste plaats als componist van klavecimbelmuziek, wat zich concretiseerde in de publicatie van de Petites suites de pièces de clavecin en van drie boeken met Pièces de clavecin. Van het Troisième livre de pièces de clavecin dat gedrukt werd rond 1750,2 zijn er nog slechts twee exemplaren bewaard, hoewel de intekenlijst 107 subscripties bevat. Eén exemplaar, dat de tand des tijds niet zo goed doorstaan heeft, maakte deel uit van de privécollectie van de Antwerpse jurist en rechter Jean Auguste Stellfeld, en bevindt zich sinds 1954 in de bibliotheek van de University of Michigan in Ann Arbor. Hoewel het tweede bekende - en uitstekend bewaarde! - exemplaar zich al decennialang in de Antwerpse conservatoriumbibliotheek bevindt, vermeldden verschillende bronnen onterecht dat het stuk uit de Bibliotheca Stellfeldiana het enige resterende exemplaar zou zijn.3

De intekenlijst voor Boutmy’s Troisième livre toont een aantal opvallende namen, waaruit de reputatie van de componist blijkt: hertog d’Arenberg, beiaardier en componist Pierre-Joseph Le Blan (die een Livre de Clavecin schreef, zijn enige bekende werk uitgegeven in 1752, van bedenkelijke muzikale kwaliteit echter), organist en beiaardier Jean-Joseph Colfs (waarvan Xavier van Elewyck één, erg mediocre March opnam in zijn Collection d’Œuvres Composées par d’anciens et de célèbres Clavecinistes Flamands uit 1877),4 beiaardier Joannes de Gruytters (die een beiaardboek samenstelde in 1746, dat zich nu in de Antwerpse conservatoriumbibliotheek bevindt, met onder andere composities van Jean-Joseph Colfs, Arcangelo Corelli, François Couperin, Georg Friedrich Haendel, Pietro Locatelli, Jean-Baptiste Lully, Joseph-Hector Fiocco, Dieudonné Raick en Antonio Vivaldi), klavecinist en componist François Krafft (neef van uitgever Jean-Laurent Krafft, die onder meer de publicaties van Fiocco’s en Van Helmonts Pièces de clavecin verzorgde; François Krafft schreef missen, motetten, aria’s, symfonieën, kamermuziek en twee sonates voor klavecimbel), organist en componist Dieudonné Raick, en uitgever John Walsh junior (die in Londen werkzaam was en onder andere werken van Haendel publiceerde).

Stijl

Zoals gebruikelijk was in de Vlaamse achttiende-eeuwse klavecimbelmuziek werden zowel Franse als Italiaanse stijl-elementen aangewend, al dan niet in hetzelfde stuk. Vlaamse componisten werden aan de ene kant beïnvloed door Franse collega’s zoals onder anderen François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Jean-François Dandrieu en Jacques Duphly, maar aan de andere kant werden ze ook verleid door het werk van Haendel, Domenico Scarlatti en Vivaldi. Mijns inziens moeten we echter opletten met het te systematisch willen vastpinnen van één stijl (van één bepaalde componist) op een Vlaams pièce de clavecin. Bij sommige van deze stukken is de invloed van de Franse en/of Italiaanse stijl toch eerder impliciet. Bovendien kan de uitvoering een stuk eerder Frans - door middel van inegaliteit gekoppeld aan een meer gebonden speelwijze - of eerder Italiaans - door middel van een levendige articulatie en het toevoegen van geïmproviseerd passagewerk - laten klinken, ongeacht zijn schriftuur. En we mogen ook niet vergeten dat - toegegeven, weliswaar in mindere mate - egaliteit ook in Franse en inegaliteit in Italiaanse muziek voorkomt.

dr. Ewald Demeyere

1 Vander Straeten, Edmond, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, 1878, vol. 4, p. 325.

2 Cornaz, Marie, Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) - Catalogue descriptif et illustré, Brussel, 2008, p. 35.

3 Op de site van Resonant, het expertisecentrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, lezen we: “Ofschoon er volgens de intekenlijst - een gebruik dat vooral vanaf de 18de eeuw zijn intrede deed - minstens 106 afnemers waren van zijn [Boutmy’s] derde klavecimbelboek is er vandaag nog slechts één exemplaar bekend”. Ook Marie Cornaz vermeldt in Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) enkel het Amerikaanse exemplaar van deze bundel (Cornaz, 2008, p. 35). Deze fout werd echter rechtgezet in de eerste nieuwsbrief van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheeknieuws.htm#Archief), waarna Resonant deze correctie toevoegde als voetnoot aan de pagina over Boutmy’s derde klavecimbelboek, terwijl de lopende tekst, met fout dus, ongelukkigerwijs niet gecorrigeerd werd (www.muzikaalerfgoed.be/nieuws/17-04-2007/isabel-sauveur-josse-boutmy-troisi-me-livre-de-pi-ces-de-clavecin).

4 Van Elewyck heeft het over Colfs, Maître de Chapelle de St. Pierre de Louvain (Van Elewyck, 1877, vol. 2, p. 47), waaruit volgt dat het hier om Louis Colfs zou moeten gaan. In zijn Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden-DEEL II ontkracht Charles van den Borren dit echter en schrijft dat deze March van Jean-Joseph Colfs is (van den Borren, 1951, deel 2, p. 146, voetnoot 1). Dit wordt bevestigd door Ioannes de Gruytters die deze March kopieerde (en transponeerde van re naar do groot) in zijn beiaardboek uit 1746 (p. 91), en de titel Marche par M: Colfs a Malines meegaf.Het derde klavecimbelboek van Josse Boutmy

Leven en werk van de 18de-eeuwse Brusselse organist-klavecinist Josse Boutmy werden in 1943 voor het eerst uitvoerig toegelicht.1 De Luikse musicologe Suzanne Clercx (1910-1985) verzamelde toen nieuwe biografische gegevens en bezorgde een stijlkritische analyse van een aantal stukken uit het klavecimbelœuvre van Boutmy, die door de Antwerpse pianist-musicoloog Jos Watelet (1881-1951) waren geselecteerd. Die, en ook andere stukken, werden later door de Antwerpse klavecinisten Godelieve Smets en Christiane Wuyts, allebei geboren in 1938, opgenomen. Smets realiseerde in 1968 een LP met uitsluitend werk van Josse Boutmy en zijn zoon Jean-Baptiste-Joseph (1725-1794);2 Wuyts wijdde in 1989 een hele CD aan de Boutmy-dynastie, met werk van Josse en zijn zonen Guillaume (1723-1791) en Jean-Baptiste-Joseph.3

Josse Boutmy (Gent 1697-Brussel 1779) was van 1736 tot 1744 klavecimbelleraar ten huize van de keizerlijke postmeesters prins Anselm Franz (1681-1739) en zijn zoon Alexander Ferdinand (1704-1773) Thurn und Taxis te Brussel. Daarna werd hij eerste organist (1744-1777) van de hofkapel te Brussel. Bovendien trad hij op als klavecinist voor de openbare en private muziek’ van zijn broodheer prins Karel van Lotharingen, landvoogd van 1741 tot 1744 en van 1749 tot 1780, en gaf hij les aan ‘tous les jeunes Seigneurs et Dames de la Cour’. Met het oog op zijn onderricht publiceerde Boutmy een bundel met kleine Suites voor klavecimbel (Brussel, s.a.) waarover, op een Allegro na, verder niets is bekend aangezien een volledig exemplaar ontbreekt;4 voorts een afzonderlijke Suite (Parijs, s.a.) en drie klavecimbelboeken die ondertussen integraal werden opgenomen:5

Premier livre (Parijs, 1738: twee suites) door Mario Raskin (LFM 30301: 2010).

Second livre (Parijs, s.a.: zes suites) door Brigitte Haudebourg (Arcobaleno: 1995).

Troisième livre (Brussel, s.a.: zes suites) door Isabelle Sauveur (Coda: 2005).

Voor deze facsimile-uitgave van het derde klavecimbelboek werd het exemplaar van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen gebruikt: KVC 54686 TP.6

Op de voorkant van de kaft is een vignet gekleefd met daarop een gedrukte cartouche, versierd met muziekinstrumenten en onderaan gesigneerd Charle Neel. In de cartouche staat geschreven: J. Boutmy, Pièces de clavecin, (vers 1744). De partituur telt 52 pagina’s (gravure: 19,5 x 25,7 cm; papier: 33 x 24,7 cm; een fragment van een watermerk is zichtbaar op de laatste twee folio’s): de eerste zeven pagina’s (titelblad, intekenlijst en opdracht) zijn niet gepagineerd, de zes suites7 beslaan de pagina’s 2 tot 45, de laatste bladzijde is blanco.

In tegenstelling tot de rijk versierde titelbladen van onder meer de klavecimbelboeken van de Brusselse componisten Joseph-Hector Fiocco (opus 1) en Charles-Joseph Van Helmont (opus 1), zijn die van Boutmy uitgevoerd in een sobere kalligrafie, met steeds dezelfde stereotiepe gegevens. Voor het derde klavecimbelboek zijn dat: de titel van het werk met de namen van de begunstigde [Karel van Lotharingen] en van de componist met zijn titulatuur; een decoratief ornament in het midden van het titelblad; daaronder de plaats van uitgave (Brussel) met de verkoopadressen van de componist op de Kleine Zavel en van boekhandelaar [Jean-Joseph] Boucherie in de Keizerstraat, en de verkoopprijs 5 florijnen en 12 sols; onderaan de naam van de Brusselse graveur [François] Harrewijn (1700-1764).

In het ornament, met bovenaan een Griekse lier en een bazuin- en luitspelende putto, staat de Latijnse zinspreuk ‘Lenimen dulce laborum’ (‘de zoete troost van onze werken’).8 Die zin is ontleend aan de laatste strofe van de ode Ad lyram (‘Aan de lier’) uit de Carminum seu odarum van de Romeinse dichter Horatius Flaccus:9

O decus Phœbi et dapibus supremi O mijn citer, siervolle roem van Phœbus,

Grata testudo Iovis, bron van vreugde bij Jupiters godenmalen,

o laborum dulce lenimen zoete troost in nood, o verhoor mijn bede:

Mihi cumque salve rite vocanti. wees mij genadig.

Deze uitgave is, zoals ook het tweede klavecimbelboek, niet gedateerd, wat voor die tijd niet uitzonderlijk was. Ofschoon het vignet van het Antwerpse exemplaar de vermelding draagt vers 1744, en op het titelblad van het exemplaar in Michigan het jaartal 1751 met potlood werd bijgeschreven,10 moet de uitgave in de periode juli 1747-januari 1750 worden gesitueerd. Waarom? In de intekenlijst staat bij de naam van graaf de Billy: colonel au régiment d’Enghien infanterie. Hij werd op 10 juli 1747 aangesteld tot kolonel te Edingen en in die functie op 23 januari 1750 door graaf François-Alexandre de Polignac opgevolgd.11 Inspireren we ons aan die opdracht, dan is het werk in de tweede helft van 1749 verschenen.

De Franstalige opdracht van Boutmy aan prins Karel is uitgewerkt in een rijmbrief. Daarin bezingt hij diens krijgskunst, waarvoor de trompet van Homerus moest weerklinken.12 Ongetwijfeld is dat een toespeling op de krijgsverrichtingen die de prins tussen 1744-1748, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), had geleid, maar die noch voor hem noch voor de Oostenrijkers weinig succesvol zijn geweest. Die oorlog werd beëindigd met het Verdrag van Aken (1748). Toch was de terugkeer van prins Karel naar Brussel op 23 april 1749 als landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden voor Boutmy een opportuniteit hem als ‘held en beschermer van de Schone Kunsten’ te begroeten en aan hem zijn werk op te dragen.

Dat soort opdrachten is over het algemeen hoogdravend en vleiend. Zeer onderdanig betuigden componisten hun dank aan een beschermheer of -vrouw uit het adellijke, religieuze of politieke milieu.13 Meestal was dat voor een niet gespecificeerde verworven of nog te bekomen gunst, zoals bijvoorbeeld een aanstelling of een bevordering aan een muziekkapel of een kapittelkerk.

Opdracht aan, en naamvermelding van de begunstigde bezorgden de componisten in adellijke middens, bij de goede burgerij en collega’s naambekendheid en waardering. Ongetwijfeld was daar ook de hoop op financiële steun aan verbonden, wat door uitgevers begrijpelijkerwijs sterk werd geapprecieerd.

Geïnteresseerden konden - en dat was een nieuw en succesvol procedé in de 18de-eeuwse muziekuitgeverswereld - intekenen op een werk, dat vooraf in de pers was aangekondigd. De namen van de intekenaars werden dan in een alfabetische lijst vooraan in het werk opgenomen. De titel van het werk kwam terecht in de fondscatalogus van de uitgever, die het soms in andere muziekdrukken als bijlage publiceerde.14 Uitgevers voeren er wel bij, en intekenaars lieten soms nuttige aantekeningen na op hun partituren.15

De informatie die intekenlijsten bieden, is muziekhistorisch interessant. Zo kennen we van een aantal partituren niet alleen de minimum oplage en derhalve ook het productieproces van graveurs, drukkers en uitgevers,16 maar tevens het milieu waarin die muziek is terecht gekomen en werd uitgevoerd. Bovendien kan voor een aantal intekenaars, op voorwaarde dat hun namen correct gespeld zijn en de voornamen, verblijfplaatsen en functies juist zijn meegedeeld, voor niet-gedateerde drukken, onder meer via huwelijks- en overlijdensakten bij benadering het jaar van uitgave worden bepaald.

In de intekenlijst op het derde klavecimbelboek van Josse Boutmy komen 107 namen voor van personen en instellingen uit onder meer Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Calais, Edingen, Gembloers, Gent, Keulen, Lier, Londen, Mechelen, Parijs, Rennes, Vorst.17

De Londense milord Craufurd [= Crawford], componist Joseph de Greve en de heer Pottelsberge de Overdam, majoor van de stad Gent, bestelden elk afzonderlijk twee exemplaren. In principe verschenen van dit klavecimbelboek dus minstens 110 exemplaren.

Onder de intekenaars zijn er talrijke edellieden, onder wie de geïdentificeerde hertog Karel d’Ursel (1717-1775); de graven Jean-François de Billy en Thomas-François-Joseph de Fraula (1729-1787); burggraaf Charles-Philippe de Patin (1687-1773); de baronnen Jean-Baptiste de Heems (†1772), Ferdinand-Philippe-Ignace (1710-1760) of zijn zoon Joseph-Albert-Ferdinand (1735-1782) de Celles, F.G.G. von Sickenhausen, directeur-generaal van de post in de Zuidelijke Nederlanden. Opvallend is de vertegenwoordiging van de prinselijke families Van Arenberg en Van Horne:

Van Arenberg

 1. S.A. madame la duchesse d’Arenberg, née duchesse de Bisache = Maria-Francesca Pignatelli (1696-1786), prinses van Bisaccia (Italië), die in 1711 huwde met prins Léopold-Philippe van Arenberg (1691-1754);
 2. Madame Adelayde d’Arenberg = Marie-Adélaide van Arenberg (1719-1792), die intrad in een Frans klooster;18
 3. Madame d’Arenberg, marquise d’Eynse = Marie-Florentine van Arenberg (1722-1776), die in 1744 huwde met graaf Jean-Charles-Joseph de Merode (1719-1774), markies van Deinze;
 4. Le prince d’Arenberg = prins Charles-Marie-Raymond van Arenberg (1721-1778), die in 1748 huwde met gravin Louise Marguerite van der Marck (1730-1820).

Van Horne

 1. S.A. monseigneur le prince de Hornes, grand maître de S.A.R. = prins Maximiliaan Emanuel van Horne (1695-1763);
 2. S.A. madame la princesse de Hornes = Henriëtte Theresa Nobertine van Salm-Kyrburg (1711-1778), tweede echtgenote van Maximiliaan, met wie ze in 1738 huwde. Hun huwelijk werd in 1751 ontbonden. Zij was de jongere zus van Philip Joseph van Salm-Kyrburg, schoonzoon van Maximiliaan.
 3. S.A. madame la princesse de Salm-Kyrbourg, née princesse de Hornes = Marie-Thérèse-Josepha van Horne (1725-1783), oudste dochter van Maximiliaan, die in 1742 huwde met prins Philip Joseph van Salm-Kyrburg (1709-1779);
 4. La princesse Elisabeth de Hornes = Elisabeth-Philippine-Claudine van Horne (1733-1826), jongste dochter van Maximiliaan, die in 1751 huwde met graaf Gustav Adolf van Stolberg-Gederen (1722-1757).

Daarnaast zijn er:

 • hooggeplaatste ambtenaren, raadsheren en militairen, onder wie de heren l’Aigle [Laigle], administrateur-generaal van de ridders van Malta; de Becker, directeur van de post te Keulen; de Marbais, directeur-generaal van de hoeven in Henegouwen (Bergen); Verbayst [Verbyst], procureur bij de soevereine raad van Brabant; raadsheer Johan De Witt (1694-1751), president van de rekenkamer van de Zuidelijke Nederlanden;
 • religieuze instellingen, waaronder de Apostolinnen van Antwerpen; de ‘Dames’ van Berlaymont; de Kapucijnen van Edingen; de kanunniken van Groenendaal; de abdissen van de Bijlokeabdij [=Agnes D’Haene, abdis: 1733-1758],19 het Rijke Gasthuis [=Agathe van den Haute, abdis: 1733-1762]20 en de Rijke Claren te Gent;
 • geestelijken, onder wie dom Jacques Legrain, monnik en later abt (1759-1791) van de benedictijnenabdij te Gembloers; Philippe-Joseph Michaux, priester van de Sint-Goedelekerk te Brussel; Joannes Franciscus De Schutter (1715-1790), onderpastoor te Berlaar, wiens jongere broer Paulus (1727-1783) organist was van de kerk te Berlaar;
 • de Brusselse boekhandelaar Jean-Joseph Boucherie en de Londense muziekuitgever John Walsh jr. (1709-1766), met in zijn zog de Londense dames Carolyn Bridges, Elisabeth Heathcote, Catherine Lyon en Hone, en de heren Crawford en Steele;
 • de Vlaamse beiaardiers Joannes De Gruytters van Antwerpen (stadsbeiaardier: 1740-1772); Adrien-Pierre Leemans van Brugge (stadsbeiaardier: 1737-1750); Pierre-Joseph Le Blan van Gent (stadsbeiaardier: 1745-1765) en Jean Thibaut, beiaardier van de Sint-Baafskathedraal;
 • de organisten Collignon van de Dames van Berlaymont; de kapucijn Thomas Van Samberg († 1762) van Edingen; de Gentenaren Alsters van de Sint-Martinuskerk, De Bruille van de Sint-Michielsabdij, Dieudonné Raick van de Sint-Baafskathedraal en Verhulst van de Sint-Niklaaskerk; frater François Gheerens van het klooster van Groenendaal bij Brussel; Jean-Joseph Colfs van Mechelen (beiaardier-organist van de Sint-Romboutskathedraal: 1729-1772); E.-J. Platteau van de benedictinessenabdij te Vorst; de heer Vander Linden uit Hoeilaart; frater Jean-Baptiste Walschaert uit Severborn; juffrouw Vissoul van het klooster van Sion te Blijdenberg (Victorinnen), Mechelen; de Brusselse orgelbouwer Egide Le Blas († 1764);
 • enkele musici zonder functievermelding, onder wie de Brusselse klavecinisten François Krafft en Guillaume Staes, en de heer [Adrianus?] Keersmaecker, organist te Antwerpen; privépersonen, waaronder leden van de rijke Antwerpse koopmansfamilie Solvyns, en opvallend veel juffrouwen.

Vele namen, zelfs die van Josse Boutmy en twee van zijn zonen, circuleren ook in de intekenlijsten van de volgende Vlaamse klavecimbelboeken:

1749 J.-J. Robson, Piesce [sic] de clavecin (opus 1), Luik, 1749 (76 namen, waaronder Josse Boutmy).

1751- D. Raick, Deuxième livre de clavecin, Gent, s.a. (140  namen/153 exemplaren, waaronder Josse Boutmy).21

-1764 Fr. Krafft, Sei sonate per il cembalo (opus 4), Brussel-Luik, s.a. (113 namen/125 exemplaren, waaronder Josse Boutmy en zijn zonen Guillaume, Officier du Bureau général des Postes à Bruxelles, en Jean-Baptiste-Joseph, maître de clavecin à Gand). Jean-Baptiste-Joseph komt ook voor in de intekenlijst van R. d’Aubat  Saint-Flour, Cent contredanses, Gent, s.a., [1757] (122 namen/132 exemplaren).

-1764 J.-J. Robson, Sonates et concerts pour le clavecin (opus 4), Tienen,  s.a. (95 namen/109 exemplaren, waaronder

Josse Boutmy en zijn zonen Boutmy fils (Guillaume?), amateur et facteur d’orgues, en Jean-Baptiste-Joseph

maître de clavecin à Gand).

[1767] F.-J. de Trazegnies, VI. Divertissements pour le clavecin (opus 1), Luik, s.a. (99 namen/102 exemplaren, waaronder Josse Boutmy).

Zo te zien bleef Boutmy nog lang na de uitgave van zijn derde en laatste klavecimbelboek goed geïnformeerd over het werk van zijn collega’s.

Gilbert Huybens

1 Josse Boutmy (1697-1779), in Monumenta Musicae Belgicae, 5 (1943). Reprint: Amsterdam, 1970.

2 Label Alpha: DB 161. Enkele jaren later verscheen bij hetzelfde label (DB 151) de LP La Dynastie des Boutmy waarop Godelieve Gohil-Smets, in samenwerking met violist Armand Van de Velde, werken vertolkt van Josse Boutmy en zijn zonen Jean-Baptiste-Joseph, Guillaume en Laurent (1756-1838).

3 Label Arcobaleno: SBCD 5800.

4 M. Cornaz, L’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brussel, 2007, p. 64-70; Id., Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794). Catalogue descriptif, Brussel, 2008, p. 31-33.

5 De Suite, maar ook het eerste en het tweede klavecimbelboek, zijn opgedragen aan de prinsen Thurn und Taxis. Ze werden in Parijs uitgegeven en verschenen voor 1742 aangezien ze al worden gesignaleerd in de Catalogue général et alphabétique de musique imprimée ou gravée en France, Parijs, 1742.

6 Over de herkomst van dit exemplaar is niets bekend. Een eigendomsmerk ontbreekt. Tot voor kort werd aangenomen dat het exemplaar uit de collectie van de Antwerpse jurist en musicoloog Auguste Joseph Stellfeld (1881-1952) uniek was. Dat had toebehoord aan Prosper Verheyden (1873-1948), een boekdeskundige en tevens beiaardspecialist die nauw heeft samengewerkt met de Mechelse beiaardier Jef Denyn. Zijn exemplaar staat, samen met de Sei sonate per il cembalo, Brussel, z.j. [vóór 1764] van François Krafft, vermeld in de kleine catalogus van de Tentoonstelling voor Beiaardkunst te Mechelen - 1922 (nummers 94-95). Beide drukken kwamen later in het bezit van Stellfeld. Diens boekenverzameling werd in 1954 integraal door de universiteit van Michigan (USA) aangekocht.

7 Suite 1 (p. 2-9), Suite 2 (p. 10-19), Suite 3 (p. 20-25), Suite 4 (p. 26-31), Suite 5 (p. 32-37), Suite 6 (p. 38-45).

8 Volgens M. Cornaz, L’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brussel, 2007, p. 68, het devies van Karel van Lotharingen.

9 P. Schrijvers, Horatius. Verzamelde gedichten uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door -, Groningen, Historische Uitgeverij, 2003 (Carmina I 32).

10 Monumenta Musicae Belgicae (zie noot 1).

11 Général Susane, Histoire de l’infanterie française, Parijs, 1876, deel 5, p. 102-107 (Régiment d’Enghien).

12 Verwijzing naar de oorlogstrompet uit het 21ste boek van de Ilias.

13 Een uitzondering op die regel is het klavecimbelboek (noot 6) van de Brusselse componist en klavecinist François Krafft dat opgedragen is ‘alle dame amatrici di musica’.

14 Zie bijvoorbeeld Six divertissemens pour le clavecin (opus 2: Parijs, z.j.) van de Antwerpse organist François-Joseph De Trazegnies (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, L.P. 2995 C). Op de laatste bladzijde worden werken vermeld van de Leuvense vioolvirtuoos Willem-Gommaar Kennis (1717-1789), de Lierse vioolvirtuoos Jean-Baptiste Van Hooff (1755-1813) en de Antwerpse organist Pieter Jozef Van den Bosch (ca 1736-1803).

15 Op het titelblad van Six sonates pour le clavecin ou pour l’orgue (opus 1: Ieper, z.j.) van Omer Walwein (KU Leuven, Universiteitsarchief, RB 299) staat bijgeschreven: Reçu le 22 février 1769 et Paié 6 livres de France par souscription. B. Courtois. C: D: S: Bertin à Poperinge. Het Leuvense exemplaar heeft dus toebehoord aan B. Courtois, kapelaan van de Sint-Bertinuskerk te Poperinge. Hij betaalde bij intekening 6 livres de France in plaats van de opgegeven 9 livres de France, en ontving zijn partituur op 22 Februari 1769 (= datum van uitgave). Walwein had zijn werk opgedragen aan de deken en het kapittel van de kathedraal te Ieper. Begin juni 1770 werd hij tot organist van de kathedraal aangesteld.

16 G. Huybens, Organisten in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de tweede helft van de 18de eeuw, in Orgelkunst, 21 (1998), 4, p. 156-174.

17 De naamlijst werd reeds tweemaal gepubliceerd: G. Huybens, Karel Alexander van Lotharingen, muziekliefhebber en -mecenas, in J. Mertens (ed.), Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de Balije Biesen, 8 (2006), p. 277-278; M. Cornaz, Les éditions musicales publiées à Bruxelles, p. 36-37.

18 Over Adelayde zijn geen details beschikbaar in de Van Arenberg Foundation (Edingen).

19 Monasticon belge, VII/3, p. 351.

20 Monasticon belge, VII/2, p. 190.

21 Een streepje na of voor het jaartal betekent dat het werk na of voor die datum is verschenen.

Einleitung

Die Bibliothek des Königlich Flämischen Konservatoriums von Antwerpen besitzt eine reiche Sammlung flämischer Cembalomusik, die im Rahmen eines Forschungsprojekts in den Jahren 2010 und 2011 inventarisiert und untersucht wurde. Die Studie ‚Achtiende-eeuwse Vlaamse klavecimbelmuziek uit de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium afgestoft!‘ endete 2011 in einer CD-Aufnahme von Ewald Demeyere (‚18th Century Flemish harpsichord music‘ - Challenge Classics) sowie in der vorliegenden Faksimileausgabe des Troisième livre de pièces de clavecin von Josse Boutmy (1697-1779).

Durch einen Entscheid des flämischen Ministers für Kultur wurde am 24. April 2012 das dritte Cembalobuch von Boutmy in die Liste der Topstücke aufgenommen, die einzigartige Kulturgüter optimal schützen soll. Die Begründung des Ministers lautete wie folgt: „Der Cembalist und Komponist Josse Boutmy, Schlüsselfigur in einer wichtigen Musikerdynastie, war jahrzehntelang tonangebend im geistlichen und weltlichen Musikleben von Brüssel. Als Komponist wurde er hauptsächlich durch seine Cembalomusik berühmt, in der er zu einer persönlichen Synthese von französischen, deutschen und italienischen Stilelementen gelangte. Von seinem Troisième livre sind nur noch zwei Exemplare bekannt, von denen dieses das einzige in Europa ist. Es handelt sich um ein seltenes Exemplar, das für das Studium der Klaviermusik in den südlichen Niederlanden von größter Bedeutung ist. Die Subskriptionsliste enthält 107 Namen und ist dadurch von Bedeutung für die Kenntnis von der Verbreitung und Rezeption dieser Cembalosuiten, die einen besonderen künstlerischen Wert darstellen.“

Jan Dewilde (Übersetzung: Michaël Scheck)

Nachdruck eines Exemplars aus der Bibliothek des Königlich flämischen Konservatoriums Antwerpen. Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (www.svm.be).

Josse Boutmy

(Gent, 1. Februar 1697 - Brüssel, 27. November 1779)

Troisième livre de pièces de clavecin

(ca. 1749-1750)

Biographie

Josse Boutmy (1697-1779) stammte aus einer musikalischen Familie. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater waren Organisten in Gent, und sein ältester Bruder Jacques-Adrien (1683-1719) wurde 1714 Nachfolger des Organisten Guillaume a Kempis an der Kollegiatkirche St. Goedele und St. Michiel in Brüssel (seit 1962 die St. Michaelskathedrale), in der Zeit als Petrus Hercules (Hercule-Pierre) Bréhy dort Chorleiter war. (Nach Bréhys Tod wurde Joseph-Hector Fiocco dessen Nachfolger.) Nach dem unerwarteten Tod von Jacques-Adrien wurde Josse der Nachfolger seines älteren Bruders als Organist an derselben Kirche. Er blieb dort bis 1733. Sein Nachfolger wurde der Brüsseler Organist und Komponist Charles-Joseph Van Helmont. Im Jahre 1736 trat Boutmy in den Dienst des Fürsten Anselme-François von Thurn und Taxis, und von 1744 bis 1777 war er erster Organist in der königlichen Kapelle von Brüssel, unter Karl von Lothringen, der den meisterhaften Cembalisten zudem noch für seine öffentliche und private Konzerte anstellte. Als Cembalist genoss er offensichtlich großes Ansehen, da er Unterricht am tous les jeunes Seigneurs et Dames de la Cour gab.1 Ebenso wie Fiocco gab Boutmy auch Cembalounterricht für die Kinder des Herzogs Léopold-Philippe-Charles-Joseph d‘Arenberg.

Troisième livre de pièces de clavecin

Boutmy zeichnete sich an erster Stelle als Komponist von Cembalomusik aus. Dies geht aus der Veröffentlichung der Petites suites de pièces de clavecin und der drei Bücher mit Pièces de clavecin hervor. Vom Troisième livre de pièces de clavecin, das um 1750 gedruckt wurde,2 sind nur zwei Exemplare erhalten geblieben, obwohl die Subskriptionsliste 107 Eintragungen enthält. Ein Exemplar, das dem Zahn der Zeit nicht besonders gut widerstanden hat, stammt aus der Privatsammlung des Antwerpener Juristen und Richters Jean Auguste Stellfeld und befindet sich seit 1954 in der Bibliothek der University of Michigan in Ann Arbor. Obwohl das andere bekannte - und außerordentlich gut erhaltene - Exemplar sich seit Jahrzehnten in der Antwerpener Konservatoriumsbibliothek befindet, berichten verschiedene Quellen fälschlicherweise, dass das Stück aus der Bibliotheca Stellfeldiana sei das einzige überlieferte Exemplar.3

Die Subskriptionsliste für Boutmys Troisième livre enthält eine Anzahl bekannter Namen, woraus man das hohe Ansehen des Komponisten entnehmen kan: den Herzog d‘Arenberg; Glockenspieler und Komponist Pierre-Joseph Le Blan (der ein Livre de clavecin schrieb, sein einziges bekanntes Werk, herausgegeben 1752, allerdings von bedenklichem musikalischem Wert); den Organisten und Glockenspieler Jean-Joseph Colfs (von dem Xavier van Elewyck einen einzigen, sehr mittelmäßigen March in seine Collection d‘Oeuvres Composées par d‘anciens et de célèbres Clavecinistes Flamands aufnahm);4 den Glockenspieler Joannes de Gruytters (der 1746 ein Glockenspielbuch zusammenstellte, das sich jetzt in der Antwerpener Konservatoriumsbibliothek befindet, unter anderem mit Kompositionen wie Jean-Joseph Colfs, Arcangelo Corelli, François Couperin, Georg Friedrich Händel, Pietro Locatelli, Jean-Baptiste Lully, Joseph-Hector Fiocco, Dieudonné Raick und Antonio Vivaldi); den Cembalisten und Komponisten François Krafft (Neffe des Herausgebers Jean-Laurent Krafft, der unter anderem die Ausgaben von Fioccos und Van Helmonts Pièces de clavecin betreute; François Krafft schrieb Messen, Motetten, Arien, Symphonien, Kammermusik und zwei Sonaten für Cembalo); den Organisten und Komponisten Dieudonné Raick und den Herausgeber John Walsh Junior (der in London tätig war und unter anderem Werke von Händel herausgab).

Stil

Wie üblich in der flämischen Cembalomusik des 18. Jahrhunderts kommen sowohl französische wie auch italienische Stilelemente vor, teilweise selbst innerhalb desselben Stückes. Flämische Komponisten wurden einerseits durch französische Kollegen beeinflusst, unter anderem von François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Jean-François Dandrieu und Jacques Duphly, ließen sich aber auch durch Werke von Händel, Domenico Scarlatti und Vivaldi inspirieren. Meines Erachtens müssen wir jedoch vorsichtig umgehen mit der systematischen Zuordnung eines Stils (von einem bestimmten Komponisten) zu einem flämischen Pièce de clavecin. Bei manchen dieser Stücke ist der Einfluss des französischen bzw. italienischen Stils wenig ausgeprägt. Außerdem kann durch die Ausführung ein Stück mehr französisch - durch unsymetrisches Spiel zusammen mit einer mehr gebundenen Spielweise - oder mehr italienisch - durch eine lebendige Artikulation und die Hinzufügung von improvisierten Passagenspiel - klingen, unabhängig von der Schreibweise. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass-wenn auch in eineschränktem Maβe-Symetrie auch in französischer und Asymetrie auch in italienischer Musik vorkommt.

dr. Ewald Demeyere (Übersetzung Michaël Scheck)

1 Vander Straeten, Edmond, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, 1878, vol. 4, P. 325.

2 Cornaz, Marie, Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) - Catalogue descriptif et illustré, Brussel, 2008, P. 35.

3Auf der Webseite von Resonant, dem Expertisezentrum für flämisches Musikerbgut, lesen wir: «Obwohl es laut der Subskriptionsliste - ein Brauch, der vornehmlich im 18. Jahrhundert gepflegt wurde - mindestens 106 Abnehmer von seinem [Boutmys] drittem Cembalobuch gab, ist heute nur noch ein Exemplar bekannt.» Auch Marie Cornaz erwähnt in Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) nur das amerikanische Exemplar (Cornaz, 2008, P. 35). Dieser Irrtum wurde in dem ersten Rundbrief des Königlichen Konservatoriums von Antwerpen berichtigt: (www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheeknieuws.htm#Archief), wonach Resonant diese Korrektur als Fußnote der Seite über Boutmys drittes Cembalobuch hinzufügte, während der laufende Text mit dem Fehler unglücklicherweise nicht verbessert wurde (www.muzikaalerfgoed.be/nieuws:17-04-2007/isabel-sauveur-josse-boutmy-troisi-me-livre-de-pi-ces-de-clavecin)

4Van Elewyck spricht über Colfs, Maître de Chapelle de St. Pierre de Louvain (Van Elewyk, 1877, Vol. 2, P. 47), woraus folgt dass es sich hier um Louis Colfs handeln müsse. In seiner Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden-DEEL II entkräftet Charles van den Borren dies jedoch und schreibt diesen March Jean-Joseph Colfs zu (van den Borren, 1951, Teil 2, P. 146, Fußnote 1). Dies wird durch Joannes de Gruytters in seinem Glockenspielbuch von 1746 bestätigt. Er kopierte diesen March (und transponierte ihn von D- nach C-Dur) und gab ihm den Titel Marche par M: Colfs a Malines.


Das dritte Cembalobuch von Josse Boutmy

Leben und Werk des Brüsseler Organisten und Cembalisten Josse Boutmy (18. Jahrhundert) wurden 1943 zum ersten Mal gründlich dargestellt.1 Die Lütticher Musikologin Suzanne Clercx (1910-1985) versammelte damals neue biographische Erkenntnisse und besorgte die stilkritische Analyse einer Anzahl Stücke aus dem Cembalowerk von Boutmy, die der Antwerpener Pianist und Musikologe Jos Watelet (1881-1951) ausgewählt hatte. Diese, aber auch andere Stücke wurden später von den Antwerpener Cembalistinnen Godelieve Smets und Christiane Wuyts, beide 1938 geboren, aufgenommen. Smets nahm 1968 eine LP mit ausschließlich Werken von Josse Boutmy und seinem Sohn Jean-Baptiste-Joseph (1725-1794) auf;2 Wuyts widmete 1989 eine ganze CD der Boutmy-Dynastie, mit Josse und seinen Söhnen Guillaume (1723-1791) und Jean-Baptiste-Joseph.3

Josse Boutmy (Gent 1697-Brüssel 1779) war von 1736 bis 1744 Cembalolehrer im Hause des kaiserlichen Postmeisters Prinz Anselm Franz (1681-1739) und seines Sohns Alexander Ferdinand (1704-1773) Thurn und Taxis in Brüssel. Danach wurde er erster Organist (1744-1777) der Brüsseler Hofkapelle. Außerdem tat er sich als Cembalist ‚der öffentlichen und privaten Musik‘ seines Brotherren Prinz Karl von Lothringen (Landvogt 1741-1744 und 1749-1780) hervor und unterrichtete ‚tous les jeunes Seigneurs et Dames de la Cour‘. Für seine Unterrichtspraxis publizierte Boutmy einen Band mit kleinen Suites für Cembalo (Brüssel, o.J.), von dem außer einem Allegro nichts mehr erhalten ist, da ein vollständiges Exemplar fehlt;4 ferner noch eine Suite (Paris, o.J.) und drei Cembalobücher, die inzwischen vollständig aufgenommen wurden:5

Premier livre (Paris, 1738: zwei Suiten), eingespielt von Mario Raskin (LFM 30301, 2010).

Second livre (Paris, o.J.: sechs Suiten), eingespielt von Brigitte Haudebourg (Arcobaleno, 1995).

Troisième livre (Brüssel, o.J.: sechs Suiten), eingespielt von Isabelle Sauveur (Coda, 2005).

Für die Faksimileausgabe des dritten Cembalobuchs wurde das Exemplar aus der Bibliothek des Königlich Flämischen Konservatoriums Antwerpen benutzt: KVC 54686 TP.6

Auf der Vorderseite des Umschlags ist eine Vignette mit einer gedruckten Kartusche, die mit Musikinstrumenten verziert ist, aufgeklebt. An der Unterseite findet sich die Signatur Charle Neel. In der Kartusche steht der handschriftliche Vermerk: J. Boutmy, Pièces de clavecin, (vers 1744). Die Partitur (Stich, 19,5 x 25,7 cm; Papier 33 x 24,7 cm; ein Fragment eines Wasserzeichens ist auf den beiden letzten Folios sichtbar) umfasst 52 Seiten; die ersten sieben (Titelblatt, Subskriptionsliste und Widmung) sind nicht nummeriert, die sechs Suiten7 finden sich auf den Seiten 2 bis 45, das letzte Blatt ist blanko.

Im Gegensatz zu den reich verzierten Titelblättern von unter anderem der Cembalobücher der Brüsseler Komponisten Joseph-Hector Fiocco (Opus 1) und Charles-Joseph Van Helmont (Opus 1), sind die von Boutmy in einer schlichten Kalligraphie ausgeführt und enthalten stets dieselben, stereotypen Vermerke. Im dritten Cembalobuch sind das der Titel des Werks und die Namen des Trägers der Widmung [Karl von Lothringen] und des Komponisten mit seinen Titeln. In der Mitte des Titelblatts prangt ein dekoratives Ornament, darunter der Ort der Ausgabe „Brüssel“ mit den Verkaufsadressen, die des Komponisten auf dem Kleine Zavel und die des Buchhändlers [Jean-Joseph] Boucherie in der Keizerstraat, und der Verkaufspreis 5 Florin und 12 Sols; unten der Name des Brüsseler Graveurs [François] Harrewijn (1700-1764). In dem Ornament, unter einer griechischen Leier und einer posaune- und lautenspielendem Putte, steht der lateinische Sinnspruch „Lenimen dulce laborum“ („Süßer Trost in der Mühsal“).8 Diese Worte stammen aus der letzten Strophe der Ode Ad lyram (‚An die Leier‘) aus dem Carminum seu odarum des römischen Dichters Horatius Flaccus:9

O decus Phœbi et dapibus supremi O du Zierde des Phoebos, bei den Mählern des höchsten

Grata testudo Iovis, Jupiter willkommene Laute, o du der Mühsal

o laborum dulce lenimen süße Linderung und Arznei, sei mir gegrüßt

Mihi cumque salve rite vocanti. wenn ich dich in rechter Weise anrufe.

Diese Ausgabe, wie auch das zweite Cembalobuch, ist nicht datiert, was in jener Zeit nicht ungewöhnlich war. Obwohl die Vignette des Antwerpener Exemplars den Vermerk um 1744 enthält und auf dem Titelblatt des Exemplars in Michigan die Jahreszahl 1751 mit Bleistift hinzugefügt wurde,10 muss die Ausgabe zwischen Juli 1747 und Januar 1750 erfolgt sein. Warum? In der Subskriptionsliste steht bei dem Namen des Grafen de Billy ‚colonel au régiment d‘Enghien infanterie‘. Er wurde am 10. Juli 1747 zum Obristen in Enghien ernannt, während Graf François-Alexandre de Polignac am 23. Januar 1750 sein Nachfolger in dieser Stellung wurde.11 Wenn man der Widmung Glauben schenken darf, ist das Werk in der zweiten Hälfte von 1749 erschienen.

Die französischsprachige Widmung Boutmys an Prinz Karl hat die Form eines Reimbriefs. Darin besingt er dessen Kriegskunst, wofür Homers Trompete erschallen musste.12 Zweifellos ist dies eine Anspielung auf die militärischen Operationen, die der Prinz während des österreichischen Erbfolgekrieges zwischen 1744 und 1748 geleitet hatte, die jedoch sowohl für ihn als auch für die Österreicher wenig erfolgreich gewesen waren. Der Krieg wurde mit dem Frieden von Aachen (1748) beendet. Dennoch bot die Rückkehr von Prinz Karl nach Brüssel als Landvogt der österreichischen Niederlande am 23. April 1749 eine Gelegenheit, um ihn als ‚Held und Beschützer der Schönen Künste‘ zu begrüßen und ihm sein Werk zu widmen.

Diese Art Widmungen ist im Allgemeinen hochtrabend und schmeichlerisch. Sehr untertänig bezeugten Komponisten ihren Dank einem Schirmherrn oder einer Schirmherrin aus adligen, religiösen oder politischen Kreisen.13 Meistens war der Grund dafür eine nicht näher umschriebene erworbene oder erwartete Gunst, wie zum Beispiel eine Anstellung oder eine Beförderung an einer Hofmusikkapelle oder einer Kapitelkirche.

Widmungen mit der Namensnennung des Begünstigten verschafften den Komponisten in adeligen Kreisen, beim Großbürgertum und bei Kollegen einen guten Ruf und Ansehen. Zweifellos war damit auch die Hoffnung auf pekuniäre Unterstützung verbunden, was von Herausgebern begreiflicherweise hoch geschätzt wurde.

Interessierte Personen konnten - und das war eine neue und erfolgreiche Taktik der Musikverleger des 18. Jahrhunderts - ein Werk subskribieren, das zuvor in der Presse angekündigt worden war. Die Namen der Subskribenten wurden dann vorne in dem Druck auf einer alphabetischen Liste mitgeteilt. Der Titel des Werks wurde in den Verlagskatalog des Herausgebers aufgenommen, der diesen manchmal auch als Beilage zu anderen Musikdrucken veröffentlichte.14 Die Verleger hatten ihren Vorteil dabei, und Subskribenten hinterließen manchmal nützliche Notizen auf ihren Partituren.15

Die Informationen, die man aus Subskriptionslisten gewinnen kann, sind musikhistorisch interessant. So lässt sich aus einer Anzahl Partituren nicht nur die minimale Auflage ermitteln, sondern auch der Produktionsprozess der Stecher, Drucker und Herausgeber;16 gleichzeitig kam aber auch das gesellschaftliche Umfeld, in dem die Musik verbreitet und gespielt wurde, in das Blickfeld. Darüber hinaus kann für eine Anzahl Subskribenten das Jahr der Herausgabe nicht datierter Drucke annähernd bestimmt werden, unter anderem mittels Heirats- und Sterbeurkunden, vorausgesetzt dass die Namen richtig geschrieben und die Vornamen, Wohnorte und Berufsbezeichnungen korrekt widergegeben sind.

In der Subskriptionsliste für das dritte Cembalobuch von Josse Boutmy stehen 107 Namen von Personen und Einrichtungen, unter anderem aus Antwerpen, Brügge, Brüssel, Calais, Enghien, Gembloux, Gent, Köln, Lier, London, Mecheln, Mons, Paris, Rennes, Vorst.17 Der Londoner Lord Craufurd [= Crawford], Komponist Joseph de Greve und der Herr Pottelsberge de Overdam, Bürgermeister der Stadt Gent, bestellten jeweils zwei Exemplare. Prinzipiell erschienen von diesem Cembalobuch also wenigstens 110 Exemplare.

Unter den Subskribenten befinden sich zahlreiche Adlige, wie der identifizierte Herzog Karel d‘Ursel (1717-1775); die Grafen Jean-François de Billy und Thomas-François-Joseph de Fraula (1729-1787); Burggraf Charles-Philippe de Patin (1687-1773); die Barone Jean-Baptiste de Heems (gest. 1772), Ferdinand-Philippe-Ignace (1710-1760) oder sein Sohn Joseph-Albert-Ferdinand (1735-1782) de Celles; F.G.G. von Sickenhausen, Generalpostmeister in den südlichen Niederlanden. Hervorstechend ist der Anteil der Familien der Prinzen von Arenberg und von Horne:

Von Arenberg

 1. S.A. madame la duchesse d’Arenberg, née duchesse de Bisache = Maria-Francesca Pignatelli (1696-1786), Prinzessin von Bisaccia (Italien), die 1711 Prinz Léopold-Philippe von Arenberg (1691-1754) heiratete;
 2. Madame Adelayde d’Arenberg = Marie-Adélaide von Arenberg (1719-1792), die in ein französisches Kloster eintrat;18
 3. Madame d‘Arenberg, marquise d’Eynse = Marie-Florentine von Arenberg (1722-1776), die 1744 Graf Jean-Charles-Joseph de Merode (1719-1774), Marquis von Deinze heiratete;
 4. Le prince d’Arenberg = Prinz Charles-Marie-Raymond von Arenberg (1721-1778), der 1748 die Gräfin Louise Marguerite van der Marck (1730-1820) heiratete.

Von Horne

 1. S.A. monseigneur le prince de Hornes, grand maître de S.A.R. = Prinz Maximilian Emanuel von Horne (1695-1763) ;
 2. S.A. madame la princesse de Hornes = Henriette Theresa Norbertine von Salm-Kyrburg (1711-1778), zweite Ehefrau von Maximilian, den sie 1738 heiratete. Ihre Ehe wurde 1751 aufgehoben. Sie war die jüngere Schwester von Philip Joseph von Salm-Kyrburg, Schwiegersohn Maximilians;
 3. S.A. madame la princesse de Salm-Kyrbourg, née princesse de Hornes = Marie-Thérèse-Josepha von Horne (1725-1783), älteste Tochter Maximilians, die 1742 Prinz Philip Joseph von Salm-Kyrburg (1709-1779) heiratete;
 4. La princesse Elisabeth de Hornes = Elisabeth-Philippine-Claudine von Horne (1733-1826), jüngste Tochter Maximilians, die 1751 Graf Gustav Adolf von Stolberg-Gederen (1722-1757) heiratete.

Außerdem:

 • Hohe Beamte, Ratsherren und Offiziere, wie die Herren l‘Aigle [Laigle], Kanzler der Malteser Ritter; de Becker, Postmeister in Köln; de Marbais, Generaldirektor der Ländereien im Hennegau (Mons); Verbayst [Verbyst], Bevollmächtigter beim Souveränen Rat Brabant; Ratsherr Johan De Witt (1694-1751), Präsident des Rechnungshofs der südlichen Niederlande;
 • Religiöse Kongregationen, wie die Apostelinen von Antwerpen; die Damen von Berlaymont; die Kapuzinessen von Enghien; die Kanoniker von Groenendaal; die Äbtissinnen der Bijlokeabtei [= Agnes D‘Haene, Äbtissin, 1733-1758],19 des Rijke Gasthuis [= Agathe van den Haute, Äbtissin, 1733-1762]20 und der Reichen Klarissen in Gent;
 • Geistliche, wie Dom Jacques Legrain, Mönch und später Abt (1759-1791) der Benediktinerabtei von Gembloux; Philippe-Joseph Michaux, Priester an St. Gudula in Brüssel; Joannes Franciscus De Schutter (1715-1790), Kaplan in Berlaar, dessen jüngerer Bruder Paulus (1727-1783) Organist in Berlaar war;
 • der Brüsseler Buchhändler Jean-Joseph Boucherie und der Londoner Musikverleger John Walsh jr. (1709-1766), gefolgt von den Londoner Damen Carolyn Bridges, Elizabeth Heathcote, Catherine Lyon und Hone, weiterhin die Herren Crawford und Steele;
 • die flämischen Glockenspieler Joannes De Gruytters in Antwerpen (Stadtglockenspieler 1740-1772); Adrien-Pierre Leemans in Brügge (Stadtglockenspieler 1737-1750); Pierre-Joseph Le Blan in Gent (Stadtglockenspieler 1745-1765) und Jean Thibaut, Glockenspieler der St. Baafskathedrale;
 • die Organisten Collignon bei den Damen in Berlaymont; der Kapuziner Thomas van Samberg (gest. 1762) in Enghien; aus Gent Alsters von der St. Martinuskirche, De Bruille von der St. Michielsabtei, Dieudonné Raick von der St. Baafskathedrale und Verhulst von der St. Niklaaskirche; Frater François Gheerens im Kloster Groenendaal bei Brüssel; Jean-Joseph Colfs in Mechelen (Glockenspieler und Organist der St. Romboutskathedrale, 1729-1772); E.-J. Platteau von der Benediktinerinnenabtei in Vorst; Herr Vander Linden aus Hoeilaart; Frater Jean-Baptiste Walschaert aus Severborn; Fräulein Vissoul im Kloster von Zion in Blijdenberg (Victorinen) in Mecheln; der Brüsseler Orgelbauer Egide Le Blas (gest. 1764);
 • einige Musiker ohne Angabe ihrer Ämter, wie die Brüsseler Cembalisten François Krafft und Guillaume Staes, und Herr [Adrianus?] Keersmaecker, Organist in Antwerpen;
 • Privatpersonen, wie Mitglieder der reichen Antwerpener Kaufmannsfamilie Solvyns und auffallend viele unverheiratete Damen.

Viele Namen, selbst die von Josse Boutmy und zweier seiner Söhne, tauchen auch in den Subskriptionslisten folgender flämischer Cembalobücher auf:

1749 J.-J. Robson, Piesce [sic] de clavecin (Opus 1), Lüttich, 1749 (76 Namen, worunter Josse Boutmy).

1751- D. Raick, Deuxième livre de clavecin, Gent, o.J. (140 Namen/153 Exemplare, darunter Josse Boutmy);21

-1764 Fr. Krafft, Sei sonate per il cembalo (Opus 4), Brüssel-Lüttich, o.J. (113 Namen/125 Exemplare, darunter Josse Boutmy und seine Söhne Guillaume, Officier du Bureau général des Postes à Bruxelles und Jean-Baptiste-Joseph, maître de clavecin à Gand).

Jean-Baptiste-Joseph kommt auch auf der Subskriptionsliste von R. d’Aubat Saint-Flour, Cent contredanses, Gent, o.J. [1757] (122 Namen/132 Exemplare) vor.

-1764 J.-J. Robson, Sonates et concerts pour le clavecin (Opus 4), Tienen, o.J. (95 Namen/109 Exemplare, darunter Josse Boutmy und seine Söhne Boutmy fils (Guillaume?), amateur et facteur d’orgues, und Jean-Baptiste-Joseph, maître de clavecin à Gand).

[1767] F.-J. de Trazegnies, VI. Divertissements pour le clavecin (Opus 1), Lüttich, o.J. (99 Namen/102 Exemplare, darunter Josse Boutmy).

Anscheinend blieb Boutmy noch lange Zeit nach der Herausgabe seines dritten und letzten Cembalobuchs gut informiert über die Arbeit seiner Kollegen.

Gilbert Huybens (Übersetzung Michael Scheck)

1 Josse Boutmy (1697-1779), in Monumenta Musicae Belgicae, 5 (1943). Reprint: Amsterdam, 1970.

2 Label Alpha: DB 161. Einige Jahre danach erschien auf demselben Label (DB 151) die LP La Dynastie des Boutmy, auf der Godelieve Gohil-Smets mit dem Geiger Armand Van de Velde Werke von Josse Boutmy und von seinen Söhnen Jean-Baptiste-Joseph, Guillaume und Laurent (1756-1838) ausführt.

3 Label Arcobaleno : SBCD 5800.

4 M. Cornaz, L‘édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brüssel, 2007, P. 64-70 ; Id., Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794). Catalogue descriptif, Brüssel, 2008, P. 31-33.

5 Die Suite, aber auch das erste und zweite Cembalobuch sind den Prinzen Thurn und Taxis gewidmet. Sie wurden in Paris herausgegeben und erschienen vor 1742, da sie schon im Catalogue général et alphabétique de musique imprimée ou gravée en France, Paris, 1742, verzeichnet sind.

6 Über die Herkunft dieses Exemplars ist nichts bekannt. Ein Eigentumsvermerk fehlt. Bis vor kurzem wurde angenommen, das Exemplar, das aus der Sammlung des Antwerpener Juristen und Musikologen Auguste Joseph Stellfeld (1881-1952) stammt, wäre ein Unikum. Es gehörte erst Prosper Verheyden (1873-1948), einem Bücherexperten und gleichzeitig Glockenspielspezialisten, der mit dem Mecheler Glockenspieler Jef Denyn eng zusammengearbeitet hatte. Dessen Exemplar wird, zusammen mit den Sei sonate per il cembalo, Brüssel, o.J., [vor 1764] von François Krafft, in dem kleinen Katalog der Tentoonstelling voor Beiaardkunst te Mechelen - 1922 (Nr. 94-95) aufgeführt. Beide Drucke wurden später Eigentum von Stellfeld, dessen gesamte Büchersammlung 1954 von der Universität von Michigan (USA) angekauft wurde.

7 Suite 1 (P. 2-9), Suite 2 (P. 10-19), Suite 3 (P. 20-25), Suite 4 (P. 26-31), Suite 5 (P. 32-37), Suite 6 (P. 38-45).

8 Laut M. Cornaz, L’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brüssel, 2007, P. 68, Wahlspruch von Karl von Lothringen.

9 P. Schrijvers, Horatius. Verzamelde gedichten uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door -, Groningen, Historische Uitgeverij, 2003 (Carmina I 32).

10 Monumenta Musicae Belgicae (siehe Fußnote 1).

11 Général Susane, Histoire de l’infanterie française, Paris, 1876, Band 5, P. 102-107 (Régiment d’Enghien).

12 Verweisung nach der Kriegstrompete im 21. Gesang der Ilias.

13 Eine Ausnahme hierauf ist das Cembalobuch (Fußnote 6) des Brüsseler Komponisten und Cembalisten François Krafft, das ‚alle dame amatrici di musica‘ gewidmet ist.

14 Siehe z.B. Six divertissemens pour le clavecin (Op. 2, Paris, o.J.) des Antwerpener Organisten François-Joseph de Trazegnies (Brüssel, Königliche Bibliothek, L.P. 2995 C). Auf der letzten Seite werden Werke des Löwener Geigenvirtuosen Willem-Gommar Kennis (1717-1789), des Geigenvirtuosen Jean-Baptiste Van Hoof (1755-1813) aus Lier und des Antwerpener Organisten Pieter Jozef Van den Bosch (ca. 1736-1803) angezeigt.

15 Auf dem Titelblatt von Six sonates pour le clavecin ou pour l’orgue (Opus 1, Ypern, o.J.) von Omer Walwein (KU Leuven, Universitätsarchiv, RB 299) steht als Beischrift: Reçu le 22 février 1769 et Paié 6 livres de France par souscription. B. Courtois. C: D: S: Bertin à Poperinge. Das Löwener Exemplar stammte also aus dem Besitz von B. Courtois, Kapelan an der St. Bertinuskirche in Poperinge. Bei der Subskription bezahlte er 6 livres de France anstelle der angezeigten 9 livres de France. Er erhielt seine Partitur am 22. Februar 1769 (Datum der Ausgabe). Walwein hatte sein Werk dem Dekan des Kapitels der Kathedrale von Ypern gewidmet. Anfang Juni 1770 wurde er als Organisten der Kathedrale angestellt.

16 G. Huybens, Organisten in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de tweede helft van de 18de eeuw, in Orgelkunst, 21 (1998), nr. 4, P. 156-174.

17 Die Namenliste wurde bereits zweimal publiziert: G. Huybens, Karel Alexander van Lotharingen, muziekliefhebber en mecenas, in J. Mertens (ed.), Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de Balije Biezen, 8 (2006), P. 277-278; M Cornaz, Les éditions musicales publiées à Bruxelles, 2008, P. 36-37.

18 Über Adelayde sind in der Arenberg Foudation (Enghien) keine näheren Angaben zu finden.

19 Monasticon belge, VII/3, P. 351.

20 Monasticon belge, VII/2, P. 190.

21 Ein Strich nach oder vor einer Jahreszahl bedeutet, dass das Werk nach oder vor diesem Datum erschienen ist.

Introduction

The library of the Royal Conservatory of Antwerp preserves a rich collection of Flemish harpsichord music, which in 2010-2011 was inventarized and dealt with as part of a research project. This study ‘Achttiende-eeuwse Vlaamse klavecimbelmuziek uit de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium afgestoft!’ (‘Eighteenth-century Flemish harpsichord music from the library of the Royal Conservatory dusted off!’) in 2011 resulted in a CD recording by Ewald Demeyere (‘18th-Century Flemish harpsichord Music’ - Challenge Classics) as well as the present facsimile edition of the Troisième livre de pièces de clavecin from Josse Boutmy (1697-1779).

By decree of the Flemish minister of Culture on 24 April 2012 Boutmy’s third harpsichord book was included in the top pieces list aimed at optimally safeguarding unique cultural heritage. The minister’s motivation claimed: ‘Harpsichordist-composer Josse Boutmy, a key figure in a significant dynasty of musicians, had for decades been setting the tone on the Brussels religious and secular music scene. As a composer he mainly marked a name for himself with his harpsichord music, in which he made his own synthesis of French, German and Italian style characteristics. Of his Troisième livre merely two copies are extant, the one at hand being the only one in Europe. It is a rare copy indeed, crucial for the study of harpsichord music in the Southern Netherlands. The subscription list with 107 names is important for the knowledge of the distribution and reception of these harpsichord suites which are of great artistic value.’

Jan Dewilde (translation: Joris Duytschaever)

Reprint of a copy from the library of the Royal Flemish Conservatory in Antwerp. This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (www.svm.be).

Josse Boutmy

(Ghent, 1 February 1697 - Brussels, 27 November 1779)

Troisième livre de pièces de clavecin

(ca. 1749-1750)

Biography

Josse Boutmy (1697-1779) was born in a musical family. Both his father and his grandfather were organists in Ghent, and his oldest brother Jacques-Adrien (1683-1719) succeeded Guillaume a Kempis in 1714 as organist of the collegiate church of St Gudule and St Michael (St Michael’s Cathedral since 1962) in Brussels, when Petrus Hercules (Hercule-Pierre) Bréhy was choir master there. (After his death, Bréhy was succeeded by Joseph-Hector Fiocco.) After the untimely death of Jacques-Adrien, Josse succeeded his senior brother as organist at the same church. He remained there until 1733, when he was succeeded by the Brussels organist and composer Charles-Joseph Van Helmont. From 1736 on Boutmy was hired by prince Anselme-François von Thurn und Taxis, and from 1744 to 1777 he served as first organist of the Royal Chapel of Brussels as a subject of Charles of Lorraine, who concurrently appointed him as master-harpsichordist for public and private concerts. Apparently he enjoyed a great reputation as a harpsichordist, having taught all young gentlemen and ladies of the court1. Like Fiocco, Boutmy was also the harpsichord teacher of the children of Duke Léopold-Philippe-Charles-Joseph d’Arenberg.

Troisième livre de pièces de clavecin

First and foremost Boutmy profiled himself as composer of harpsichord music, witness the publication of the Petites suites de pièces de clavecin and of three books of Pièces de clavecin. Of the Troisième livre de pièces de clavecin, printed around 1750,2 there are only two copies extant as of today, even though according to the subscription list there were 107 subscribers. One copy, damaged by the ravages of time, belonged to the private collection of the Antwerp jurist and judge Jean Auguste Stellfeld, held since 1954 in the library of the University of Michigan at Ann Arbor. Despite the fact that the second copy, which has been impeccably preserved to boot, has been held for decades by the Antwerp conservatory library, several sources maintained unjustly that the item from the Bibliotheca Stellfeldiana was the only copy extant.3

The subscription list of Boutmy’s Troisième livre shows a number of remarkable names, testifying to the composer’s fame: the duke d’Arenberg, carilloneur and composer Pierre-Joseph Le Blan (who wrote a Livre de Clavecin, his only known work, published in 1752, though of doubtful musical quality), organist and carilloneur Jean-Joseph Colfs (of whom Xavier van Elewyck included one March, albeit a very mediocre one, in his Collection d’Oeuvres Composées par d’anciens et de célèbres Clavecinistes Flamands from 1877),4 carilloneur Joannes de Gruytters (who edited a carillon book in 1746, now in the Antwerp conservatory library, including compositions of Jean-Joseph Colfs, Arcangelo Corelli, François Couperin, Georg Friedrich Haendel, Pietro Locatelli, Jean-Baptiste Lully, Joseph-Hector Fiocco, Dieudonné Raick and Antonio Vivaldi), harpsichordist and composer François Krafft (nephew of the publisher Jean-Laurent Krafft, who printed Fiocco’s and Van Helmont’s Pièces de clavecin; François Krafft wrote Masses, motets, arias, symphonies, chamber music and two sonatas for harpsichord), organist and composer Dieudonné Raick, and publisher John Walsh junior (based in London and printing works of Haendel, among others).

Style

As was customary in eighteenth-century Flemish harpsichord music, both French and Italian style elements were used, sometimes in the same piece. On the one hand Flemish composers were influenced by French colleagues such as François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Jean-François Dandrieu and Jacques Duphly, but on the other hand they were also seduced by the work of Haendel, Domenico Scarlatti and Vivaldi. However, it seems to me that we should refrain from pinning down one single style (of one particular composer) on a Flemish pièce de clavecin. In some of those pieces the influence of the French and/or Italian style is rather implicit. Furthermore, the performance is capable of making a piece sound rather French-through inequality coupled with a more legato execution-or rather Italian, through lively articulation and the addition of improvised passage work, despite its writing. And we should not forget either that equality also occurs in French music, though admittedly to a lesser degree, as does inequality in Italian music.

Dr. Ewald Demeyere (translation Joris Duytschaever)

1 Vander Straeten, Edmond, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, 1878, vol. 4, p. 325.

2 Cornaz, Marie, Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) - Catalogue descriptif et illustré, Brussel, 2008, p. 35.

3 On the site of Resonant, the Expertise Centre for the Flemish Musical Heritage, we read: “Although according to the subscription list-a practice that mainly started from the 18th century on-there were at least 106 subscribers to his (Boutmy’s) third harpsichord book, today only one single copy is known to exist”. Also Marie Cornaz mentions in Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794) only the American copy of this volume (Cornaz, 2008, p. 35). However, this mistake was corrected in the first newsletter of the Royal Conservatory Antwerp (www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheeknieuws.htm#Archief), this correction was added by Resonant as a footnote to the page on Boutmy’s third harpsichord book, but the body of the text, including the mistake, remained unfortunately uncorrected (www.muzikaalerfgoed.be/nieuws/17-04-2007/isabel-sauveur-josse-boutmy-troisi-me-livre-de-pi-ces-de-clavecin).

4 Actually Van Elewyck identifies the composer as Colfs, Maître de Chapelle de St. Pierre de Louvain (Van Elewyck, 1877, vol. 2, p. 47), thus implying that he was Louis Colfs. However, Charles van den Borren refuted this assertion, convincingly attributing this March to Jean-Joseph Colfs (van den Borren, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden, 1951, vol. 2, p.146, footnote 1). This attribution is confirmed by Joannes de Gruytters who copied this March (and transposed it from D to C major) in his carillon book from 1746 (p. 91) and named it Marche par M: Colfs a Malines.

The third harpsichord book of Josse Boutmy

The life and works of the eighteenth-century Brussels organist and harpsichordist Josse Boutmy were dealt with in depth for the first time in 1943.1 At that time a musicologist based in Liège, Suzanne Clercx (1910-1985), collected new biographical data and published a stylistic analysis of a number of pieces from the harpsichord oeuvre of Boutmy that had been selected by the Antwerp pianist and musicologist Jos Watelet (1881-1951). Those pieces, as well as others, were later recorded by the Antwerp harpsichordists Godelieve Smets and Christiane Wuyts, both born in 1938. Smets released an LP in 1968 exclusively devoted to Josse Boutmy and his son Jean-Baptiste-Joseph (1725-1794);2 in 1989 Wuyts devoted an entire CD to the Boutmy dynasty, with works by Josse and his sons Guillaume (1723-1791) and Jean-Baptiste-Joseph.3

From 1736 to 1744 Josse Boutmy (Ghent 1697-Brussels 1779) was harpsichord teacher at the home of the imperial postmasters Prince Anselm Franz (1681-1739) and his son Alexander Ferdinand (1704-1773) Thurn und Taxis in Brussels. Subsequently, he became first organist (1744-1777) at the court chapel in Brussels. Furthermore, he performed as harpsichordist ‘for the public and private music’ of his patron, Prince Charles of Lorraine (governor from 1741 to 1744 and from 1749 to 1780), while concurrently teaching ‘tous les jeunes Seigneurs et Dames de la Cour’. With his classes in mind, Boutmy published a volume with short Suites for harpsichord (Brussels, s.d.) about which we know little or nothing except for an Allegro, as there is no complete copy extant;4 as well as a separate Suite (Paris, s.d.) and three volumes of harpsichord music that have been recorded in the meantime.5

Premier livre (Paris, 1738: two suites) by Mario Raskin (LFM 30301: 2010).

Second livre (Paris, s.d.: six suites) by Brigitte Haudebourg (Arcobaleno: 1995).

Troisième livre (Brussels, s.d.: six suites) by Isabelle Sauveur (Coda: 2005).

For this facsimile edition of the third harpsichord book the copy of the library of the Royal Conservatory of Antwerp (KVC 54686 TP) was used.6

On the front cover a vignette with a printed cartouche has been pasted, decorated with musical instruments and signed Charle Neel at the bottom. In the cartouche we read: J. Boutmy, Pièces de clavecin, (vers 1744). The score (engraving: 19.5 x 25.7 cm; paper: 33 x 24.7 cm; a fragment of a watermark is visible on the last two folios) counts 52 pages: the first seven (title page, subscription list and dedication) are not numbered, the six suites7 taking up pages 2 through 45, the last page remaining blank.

In contrast to the richly decorated title pages of the harpsichord books by the Brussels composers Joseph-Hector Fiocco (opus 1) and Charles-Joseph Van Helmont (opus 1), Boutmy’s show simple calligraphy with ever recurring stereotyped data. For the third harpsichord book those are: the title of the work with the names of the patron [Charles of Lorraine] and of the composer with his titles; in the middle of the title page a decorative ornament; underneath the place of publication - Brussels - with the distribution addresses of the composer at the Kleine Zavel and of the bookseller [Jean-Joseph] Boucherie in the Keizerstraat, as well as the sales price of 5 florins and 12 sols; at the bottom the name of the Brussels engraver [François] Harrewijn (1700-1764).

In the ornament, with at the top a Greek lyre and a putto playing the trumpet and the lute, we see the Latin motto ‘Lenimen dulce laborum’ (‘The sweet consolation of our works’).8 This device was borrowed from the last stanza of the ode Ad lyram (‘To the lyre’) from the Carminum seu odarum of the Roman poet Horatius Flaccus:9

O decus Phœbi et dapibus supremi O shell, thou glory of Phœbus ,

Grata testudo Iovis, and welcome at the feasts of Jove Supreme,

o laborum dulce lenimen O sweet and healing balm of troubles

Mihi cumque salve rite vocanti. Be propitious to me, whenever I invoke thee duly!

Like the second harpsichord book, this edition is not dated, which was not unusual for that period. Although the vignette of the Antwerp copy states vers 1744 (‘around 1744’), and on the title page of the copy in Michigan the year 1751 was added in pencil,10 the edition has to be assigned to the period July 1747-January 1750. Why so? In the subscription list the position of Count de Billy is mentioned as ‘colonel au régiment d’Enghien infanterie’. He took up his duties as colonel in Enghien/Edingen on July 10, 1747 and was succeeded in this position on January 23, 1750 by Count François-Alexandre de Polignac.11 If we take our cue from the dedication, the work’s publication should be assigned to the latter half of 1749.

Boutmy’s dedication in French to Prince Charles is elaborated in a rhyming letter. He sings the praises of the Prince’s art of war, commanding the sound of Homer’s trumpet.12 No doubt this alludes to the military operations that the Prince had conducted between 1744-1748 during the War of the Austrian Succession (1740-1748), although these had been hardly successful, neither for him nor for the Austrians. The war ended with the Treaty of Aachen (1748). Even so, the return of Prince Charles to Brussels on April 23, 1749 as governor of the Austrian Netherlands was for Boutmy an opportunity to hail him as‘hero and patron of the Fine Arts’ and to dedicate his work to him.

This kind of dedication was generally pompous and flattering. Very obsequiously composers expressed their gratitude to a patron or patroness from noble, religious or political circles.13 Most often this was intended for an unspecified favour, either already conferred or still to be accorded, such as an appointment or a promotion at a court orchestra or a collegiate church.

The dedication and the naming of the patron raised the visibility and appreciation of composers in the circles of nobility, of the upper bourgeoisie and of the colleagues. No doubt there was also hope of financial support, something publishers did of course highly appreciate.

Interested parties could - and this was a new and successful practice in the eighteenth-century world of music publishers - subscribe to a work which had been announced in advance in the press. The names of the subscribers were then included in an alphabetical list in the front of the work. The work’s title then ended up in the catalogue list of the publisher, who sometimes published it as an appendix in other editions.14 This was profitable for publishers, and subscribers sometimes left useful annotations on their scores.15

The subscription list is historically speaking very interesting. Not only do we know the minimum circulation of a number of scores and consequently the production process of the engravers, printers and publishers,16 but also in which circles this music found its way and was executed. Furthermore, for undated editions the year of publication can be conjectured for a number of subscribers, provided their names are correctly spelled and the first names, their places of residence and functions are properly mentioned, relying on marriage and death certificates for evidence.

In the subscription list for the third harpsichord book of Josse Boutmy there are 107 names of persons and institutions from, among other places, Antwerp, Mons, Bruges, Brussels, Calais, Edingen, Gembloux, Ghent, Cologne, Lier, London, Mechelen, Paris, Rennes, Forest.17

The London milord Craufurd (= Crawford), composer Joseph de Greve and Lord Pottelsberge de Overdam, major of the city of Ghent, independently ordered two copies each. Therefore, at least 110 copies of this harpsichord book must have been published.

Among the subscribers there are many noblemen, including Duke Karel d’Ursel (1717-1775); the Counts Jean-François de Billy and Thomas-François-Joseph de Fraula (1729-1787); Viscount Charles-Philippe de Patin (1687-1773); the Barons Jean-Baptiste de Heems († 1772), Ferdinand-Philippe-Ignace (1710-1760) or his son Joseph-Albert-Ferdinand (1735-1782) de Celles, F.G.G. von Sickenhausen, director-general of the postal service in the Southern Netherlands. Remarkable is the presence of the princely families Van Arenberg and Van Horne:

Van Arenberg

 1. S.A. madame la duchesse d’Arenberg, née duchesse de Bisache = Maria-Francesca Pignatelli (1696-1786), Princess of Bisaccia (Italy), who married Prince Léopold-Philippe van Arenberg (1691-1754) in 1711;
 2. Madame Adelayde d’Arenberg = Marie-Adélaide van Arenberg (1719-1792), who entered a French convent;18
 3. Madame d’Arenberg, marquise d’Eynse = Marie-Florentine van Arenberg (1722-1776), who married Count Jean-Charles-Joseph de Merode (1719-1774), Marquis of Deinze, in 1744;
 4. Le prince d’Arenberg = Prince Charles-Marie-Raymond van Arenberg (1721-1778), who married Countess Louise Marguerite van der Marck (1730-1820) in 1748.

Van Horne

 1. S.A. monseigneur le prince de Hornes, grand maître de S.A.R. = Prince Maximiliaan Emanuel van Horne (1695-1763);
 2. S.A. madame la princesse de Hornes = Henriëtte Theresa Nobertine of Salm-Kyrburg (1711-1778), second spouse of Maximiliaan, whom she married in 1738. Their marriage was dissolved in 1751. She was the younger sister of Philip Joseph of Salm-Kyrburg, son-in-law of Maximiliaan;
 3. S.A. madame la princesse de Salm-Kyrbourg, née princesse de Hornes = Marie-Thérèse-Josepha van Horne (1725-1783), oldest daughter of Maximiliaan, who married Prince Philip Joseph of Salm-Kyrburg (1709-1779) in 1742;
 4. La princesse Elisabeth de Hornes = Elisabeth-Philippine-Claudine of Horne (1733-1826), youngest daughter of Maximiliaan, who married Count Gustav Adolf of Stolberg-Gederen (1722-1757) in 1751.

Furthermore there are:

 • High-placed officials, councillors and military men, including the gentlemen l’Aigle [Laigle], administrator-general of the Knights of Malta; de Becker, director of the postal service of Cologne; de Marbais, director-general of the farmsteads in Hainaut (Mons); Verbayst [Verbyst], procurator at the sovereign council of Brabant; councillor Johan De Witt (1694-1751), president of the Auditor’s office of the Southern Netherlands;
 • religious institutions, including the Apostolines of Antwerp; the Dames of Berlaymont; the Capuchins of Edingen; the canons of Groenendaal; the abbesses of the Bijloke convent [=Agnes D’Haene, abbess: 1733-1758]19, het Rijke Gasthuis [= Agathe van den Haute, abbess: 1733-1762]20, as well as the Rich Clares in Ghent;
 • clergy, including Dom Jacques Legrain, Benedictine monk and later abbot (1759-1791) of the monastery at Gembloux; Philippe-Joseph Michaux, priest at the Saint Gudule church in Brussels; Joannes Franciscus De Schutter (1715-1790), adjunct priest in Berlaar, whose junior brother Paulus (1727-1783) was organist of the church in Berlaar;
 • the Brussels bookseller Jean-Joseph Boucherie and the London music publisher John Walsh jr. (1709-1766), with in his wake the London ladies Carolyn Bridges, Elisabeth Heathcote, Catherine Lyon and Hone, as well as the gentlemen Crawford and Steele;
 • the Flemish carilloneurs Joannes De Gruytters of Antwerp (city carilloneur: 1740-1772); Adrien-Pierre Leemans of Bruges (city carilloneur: 1737-1750); Pierre-Joseph Le Blan of Ghent (city carilloneur: 1745-1765) and Jean Thibaut, carilloneur of St Bavo’s cathedral;
 • organists: Collignon of the Dames of Berlaymont; the Capuchin Thomas Van Samberg († 1762) of Edingen; from Ghent organist Alsters of St Martin’s church, De Bruille of St Michael’s abbey, Dieudonné Raick of St Bavo’s cathedral and Verhulst of St Nicolas’ church; furthermore friar François Gheerens of the convent of Groenendaal near Brussels; Jean-Joseph Colfs of Mechelen (carilloneur-organist of St Rombout’s cathedral: 1729-1772); E.J. Platteau of the convent of Benedictine nuns in Forest; mister Vander Linden from Hoeilaart; friar Jean-Baptiste Walschaert from Severborn; Miss Vissoul of the Victorine nuns’ convent of Sion in Blijdenberg, near Mechelen; the Brussels organ builder Egide Le Blas († 1764);
 • some musicians without an indication of their position, such as the Brussels harpsichordists François Krafft and Guillaume Staes, as well as Mr [Adrianus?] Keersmaecker, organist in Antwerp;
 • private persons, including members of the rich merchant family Solvyns of Antwerp, and a remarkable number of ladies.

Many names, even those of Josse Boutmy and his two sons, also appear in the subscription lists of the following Flemish harpsichord books:

1749 J.-J. Robson, Piesce [sic] de clavecin (opus 1), Liège, 1749 (76 names, among them Josse Boutmy).

1751- D. Raick, Deuxième livre de clavecin, Ghent, s.d. (140 names/153 copies, including Josse Boutmy).21

-1764 Fr. Krafft, Sei sonate per il cembalo (opus 4), Brussels-Liège, s.d. (113 names/125 copies, including Josse Boutmy and his sons Guillaume, Officier du Bureau général des Postes à Bruxelles and Jean-Baptiste-Joseph, maître de clavecin à Gand.

Jean-Baptiste-Joseph also appears in the subscription list of R. d’Aubat Saint-Flour, Cent contredances, Ghent, s.d. [1757] (122 names/132 copies).

-1764 J.-J. Robson, Sonates et concerts pour le clavecin (opus 4), Tienen, s.d. (95 names/109 copies, among them Josse Boutmy and his sons Boutmy fils (Guillaume?), amateur et facteur d’orgues and Jean-Baptiste-Joseph, maître de clavecin à Gand).

[1767] F.-J. de Trazegnies, VI. Divertissements pour le clavecin (opus 1), Liège, s.d. (99 names/102 copies, including Josse Boutmy).

It looks like Boutmy remained well-informed about the works of his colleagues long after the publication of his third and last harpsichord book.

Gilbert Huybens (translation: Joris Duytschaever)

1 Josse Boutmy (1697-1779), in Monumenta Musicae Belgicae, 5 (1943). Reprint: Amsterdam, 1970.

2 Label Alpha: DB 161. A couple of years later the same label (DB 151) issued the LP La Dynastie des Boutmy with Godelieve Gohil-Smets, in collaboration with the violinist Armand Van de Velde, interpreting works by Josse Boutmy and his sons Jean-Baptiste-Joseph, Guillaume en Laurent (1756-1838).

3 Label Arcobaleno: SBCD 5800.

4 M. Cornaz, L’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brussel, 2007, p. 64-70; Id., Les éditions musicales publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794). Catalogue descriptif, Brussel, 2008, p. 31-33.

5 The Suite, but also the first and second harpsichord book, are dedicated to the Princes of Thurn und Taxis. They were published in Paris and appeared before 1742, since they are already listed in the Catalogue général et alphabétique de musique imprimée ou gravée en France, Paris, 1742.

6 About the provenance of this copy nothing is known. There is no evidence of ownership. Until recently it was assumed that this copy from the collection of the Antwerp jurist and musicologist Auguste Joseph Stellfeld (1881-1952) was unique. It had belonged to Prosper Verheyden (1873-1948), a book connoisseur and specialist of the carillon, who worked closely with the Mechelen-based carilloneur Jef Denyn. His copy is listed, together with the Sei sonate per il cembalo, Brussels, s.d. [i.e. before 1764] by François Krafft, in the small catalogue of the Tentoonstelling voor Beiaardkunst te Mechelen-1922 / Exhibition of The Art of the Carillon-1922 (numbers 94-95). Both publications were later bought by Stellfeld. His collection of rare books was acquired in its entirety by the University of Michigan at Ann Arbor (USA) in 1954.

7 Suite 1 (p. 2-9), Suite 2 (p. 10-19), Suite 3 (p. 20-25), Suite 4 (p. 26-31), Suite 5 (p. 32-37), Suite 6 (p. 38-45).

8 According to M. Cornaz, L’édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brussels, 2007, p. 68, this was the motto of Charles of Lorraine.

9 Horace. The Odes and Epodes. With an English Translation by C.E. Bennett, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968, p. 37 (Carmina I 32).

10 Monumenta Musicae Belgicae (see note 1).

11 Général Susane, Histoire de l’infanterie française, Paris, 1876, vol. 5, p. 102-107 (Régiment d’Enghien).

12 Allusion to the war trumpet in the 21st book of the Iliad.

13 An exception to that rule is the harpsichord book (note 6) of the Brussels composer and harpsichord player François Krafft, dedicated ‘alle dame amatrici di musica’.

14 See for example Six divertissements pour le clavecin (opus 2 : Paris, s.d.) of the Antwerp-based organist François-Joseph De Trazegnies (Brussels, Royal Library, L.P. 2995 C). On the last page works are listed by the Leuven-based violin virtuoso Willem-Gommaar Kennis (1717-1789), the Lier-based violin virtuoso Jean-Baptiste Van Hooff (1755-1813) and the Antwerp-based organist Pieter Jozef Van den Bosch (ca 1736-1803).

15 On the title page of Six sonates pour le clavecin ou pour l’orgue (opus 1 : Ypres, s.d.) by Omer Walwein (Catholic University of Leuven, University Archives, RB 299) there is a written note : Reçu le 22 février 1769 et Paié 6 livres de France par souscription. B. Courtois. C : D : S : Bertin à Poperinge. This means that the Louvain copy belonged to B. Courtois, curate at St Bertin’s church in Poperinge. He paid for subscription only 6 livres de France instead of the set 9 livres de France, receiving his copy on 22 February 1769 (= date of the publication). Walwein had dedicated his work to the dean and the chapter of the cathedral in Ypres. He was appointed organist of the cathedral early in June 1770.

16 G. Huybens, Organisten in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de tweede helft van de 18de eeuw, in Orgelkunst, 21 (1998), n° 4, p. 156-174.

17 The list of names has already been published twice: G. Huybens, Karel Alexander van Lotharingen, muziekliefhebber en -mecenas, in J. Mertens (ed.), Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de Balije Biesen, 8 (2006), p. 277-278; M. Cornaz, Les éditions musicales publiées à Bruxelles, p. 36-37.

18 On Adelayde no further information is available at the Van Arenberg Foundation (Edingen).

19 Monasticon belge, VII/3, p. 351.

20 Monasticon belge, VII/2, p. 190.

21 A small bar after or before the year means that the work was published after or before that date.