Peter Benoit

(Harelbeke, 17 augustus 1834 - Antwerpen, 8 maart 1901)

Quatuor op. 10

(1858)
Peter Benoit componeerde zijn enige strijkkwartet tijdens de eerste studiereis die hij maakte na het behalen van de Prix de Rome (1857). Met het stipendium dat aan die prestigieuze staatsprijs voor compositie verbonden was, trok hij rond 15 maart 1858 naar Duitsland, waar hij via Keulen en Bonn halt hield in Leipzig. Diezelfde weg was hem voorgegaan door Adolphe Samuel (1824-1898) die in 1845 de Prix de Rome had gewonnen en toen met zijn reisbeurs eerst naar Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig was gereisd.
Volgens zijn vriend, musicograaf en componist Edmond Van der Straeten, wou Benoit in Duitsland van dichtbij
‘(le) mouvement réformateur’ meemaken. Van der Straeten verwijst hier duidelijk naar het groepje componisten rond Franz Liszt, dat in 1859 als ‘Neudeutsche Schule’ werd omschreven door Franz Brendel van het Neue Zeitschrift für Musik .
Benoit zou maar enkele dagen in Leipzig blijven, omdat het muziekseizoen daar ten einde liep. Vandaar trok hij naar Dresden (waar zijn ouverture tot het zangspel Het dorp in ’t gebergte werd uitgevoerd), Praag (waar hij zijn leermeester François-Joseph Fétis ontmoette) en Berlijn (waar hij zijn Petite cantate de Noël componeerde en zijn Ave Maria op. 1 werd uitgevoerd), om dan rond 20 september in München te arriveren. Benoit trof er een
stad in feeststemming aan: de stad was aan haar 700ste verjaardag toe en dat werd gevierd met historische cavalcades, tentoonstellingen en ‘superbes et grandioses concerts’, aldus Benoit in zijn brief van 28 september
1858 aan het thuisfront. Benoit stak overigens de loftrompet over München, zoals verder uit diezelfde brief blijkt: ‘Maintenant pour vous parler encore un peu de l’Allemagne je vous dirai que Munich est la ville la plus intéressante pour des artistes. On y fait de la belle musique dans les églises. Il y a un théâtre, un bon orchestre, une belle bibliothèque, de belles galeries de tableaux, de beaux monuments, etc. etc.’ Toch voelde hij zich gedurende zijn ‘Bildungsreise’ door Duitsland niet goed in zijn vel en keek hij uit naar zijn verblijf in Parijs (vanaf het voorjaar 1859): ‘Malgré le charme qu’a l’Allemagne pour moi, je serai heureux de voir terminer ce voyage, le climat ne convient pas à mon tempérament nerveux et je crois que je souffrirai beaucoup en hiver ici.’
In München leerde hij ene Barones von Siegroth kennen en werd hij aan Franz Liszt voorgesteld. Liszt maakte toen een bergtocht met prinses Carolyne von Sayn-Wittgenstein en verbleef ook een tijdje in München. Volgens Benoits brief van 30 oktober 1858 zou Liszt hem toen in Weimar uitgenodigd hebben. Benoit was van plan om in december op die invitatie in te gaan, maar uiteindelijk strooide een ziekte roet in het eten en is hij via Leipzig naar België teruggekeerd.
Het is tijdens zijn verblijf in München dat Benoit de laatste dagen van september en de eerste oktoberdagen zijn strijkkwartet componeerde. Opmerkelijk is dat Benoit het werk niet van begin tot einde in chronologische volgorde deed: op 1 oktober voltooide hij het tweede deel, daags nadien het derde, op 4 oktober stond het begin op papier en nog eens twee dagen later trok hij de laatste dubbele maatstreep van het slotdeel.
Door een nota in het autografische manuscript weten we dat het kwartet kort daarna in München werd gecreëerd door het strijkkwartet van Johann ‘Hanny’ Christoph Lauterbach (1832-1918). De kans is bijzonder groot dat Benoit Lauterbach al kende van hun gezamenlijke studietijd aan het Conservatoire royal de Bruxelles. Lauterbach ontplooide zich sinds 1850 in het Brussels Conservatorium als leerling van Charles de Bériot en van
directeur Fétis; Benoit zou zich een jaar later in Brussel inschrijven, het jaar dat Lauterbach afstudeerde met ‘le prix d’honneur à la classe de perfectionnement’. Rond die tijd gaf Lauterbach ook veel concerten in het Brusselse. Zo trad hij in de zomer van 1851 verschillende keren op voor de Société d’Harmonie van Elsene met concertant werk van de Bériot, Vieuxtemps en Artôt en met strijkkwartetten van Mozart en Beethoven. Begin
1852 speelde hij nog in de Société Philharmonique in Brussel, maar later trok hij weer richting vaderland om vioolleraar te worden aan het Conservatorium van München. Daar organiseerde Lauterbach, samen met pianist Franz Wüllner, ‘Kammermusik-Soireen’ die op heel wat bijval konden rekenen. Lauterbach stortte zich in de kwartetten en andere kamermuziekwerken van Haydn, Mozart en Beethoven. Uit eigentijdse getuigenissen blijkt hij een excellent violist en ‘chambrist’ te zijn geweest. Later verhuisde Lauterbach naar Dresden, waar hij ook een kwartet stichtte (met de befaamde Friedrich Grützmacher als cellist). Lauterbach toerde intensief door
Europa en publiceerde zelf ook enkele vioolwerken.
In de tweede reeks reisverslagen die Benoit volgens het reglement van de Prix de Rome moest schrijven, noemt hij ook de andere leden van Lauterbachs kwartet bij naam: ‘M. Lauterbach est secondé par trois artistes de grand talent, MM. Kahl, Strauss et Müller.’ Aangezien vooral die laatste twee namen frequent voorkomen, laten de andere kwartetleden zich lastiger identificeren. Indien ze van hetzelfde niveau waren als de renommee van Lauterbach doet vermoeden, dan mocht de jonge Benoit zich gelukkig prijzen dat zijn kwartet door een dergelijk kwaliteitsvol ensemble boven de doopvont werd gehouden.
Het kwartet preludeert op Benoits muzieknationalisme. Benoitkenner Luc Leytens merkt terecht op dat het Scherzando volksmuziekachtige wendingen (in mineurtoonaard) bevat die duidelijk doen denken aan het volkslied Wie wilt hooren een historie (Van den jongen smid)(cfr. maten 54-69, 226-242 en 258-272).
Blijkbaar was Benoit zelf tevreden over zijn vroege kamermuziekwerk, want hij liet het nog in de jaren 1880 in zijn muziekschool in Antwerpen uitvoeren door leraars en studenten. Ook bij bijzondere gelegenheden liet hij het werk programmeren. Zo werden twee delen uit het kwartet gespeeld bij de onthulling van het marmeren borstbeeld (door Frans Joris) dat op 14 juni 1886 door de leraren van zijn muziekschool aan Benoit werd
aangeboden. Bij de overhandiging van de eretekens van de Orde van Oranje-Nassau op 25 november 1892 werd het volledige kwartet uitgevoerd door de befaamde Kwartet-Kapel, die gevormd werd door violisten Edmond
De Herdt en Frans Lenaerts, altviolist Willem Kryn en cellist Corn. Smit.
Na Benoits dood lijkt de belangstelling voor het kwartet weg te kwijnen. Het tij keert in 1951, wanneer de Koninklijke Belgische Academie het werk voor het eerst publiceert en zo voor nieuwe uitvoeringen en opnames zorgt. Vermoedelijk werd de eerste radio-opname op basis van deze uitgave gerealiseerd door het in de jaren 50 en 60 befaamde Haydn-Kwartet (Georges Maes en Lode Hertogh, violen, Louis Logie, altviool, en René Pousseels, cello). De editie uit 1951 lag samen met alle beschikbare eigentijdse manuscripten aan de basis van deze nieuwe partituuruitgave die Piet Stryckers realiseerde.
Het kwartet werd op cd uitgebracht door het Gaggini Kwartet (de allereerste cd van het label In Flander’s

Fields - Phaedra 92 001, februari 1996). Duurtijd van het kwartet: ca. 23’15”.

Jan Dewilde

Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw (www.svm.be) en Labo XIX&XX van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool). We danken Hannah Alevoet voor het redactionele werk.

Peter Benoit

(Harelbeke, 17. August 1834 - Antwerpen, 8. März 1901)

Quatuor op. 10

(1859)
Peter Benoit komponierte sein einziges Streichquartett während der ersten Studienreise, die er nach der Zuerkennung des Rompreises (1857) unternahm. Mit dem Stipendium, das ein Teil des hoch angesehenen Staatspreises für Komposition war, begab er sich um den 15. März 1858 nach Deutschland, wo er via Köln und Bonn in Leipzig eintraf. Denselben Reiseweg hatte auch schon Adolphe Samuel (1824-1898) gewählt, dem der Rompreis 1845 zugesprochen worden war, und der sein Stipendium darauf verwandte, Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig zu besuchen.
Seinem Freund Edmond Van der Straeten (Musikschriftsteller und Komponist) zufolge wollte Benoit in Deutschland das „mouvement réformateur“ aus nächster Nähe kennenlernen. Hiermit meinte Van der Straeten zweifellos das kleine Grüppchen Komponisten um Franz Liszt, das 1859 von Franz Brendel von der Neue Zeitschrift für Musik als „Neudeutsche Schule“ bezeichnet wurde.
Benoit blieb nur wenige Tage in Leipzig, da die dortige Musiksaison zu Ende ging. Von dort aus reiste er nach Dresden (wo seine Ouvertüre zu dem Singspiel Het dorp in ’t gebergte aufgeführt wurde), Prag (wo er seinen Lehrer François-Joseph Fétis traf) und Berlin (wo er seine Petite cantate de Noël komponierte und wo auch sein Ave Maria op. 1 aufgeführt wurde), um dann um den 20. September in München anzukommen. Benoit fand eine Stadt in Feststimmung vor: München beging sein 700-jähriges Stadtjubiläum, das mit historischen Umzügen, Ausstellungen und „superbes et grandioses concerts“ gefeiert wurde, wie Benoit in seinem Brief vom 28. September 1858 an seine Familie schrieb. Benoit sang auch ein Loblied auf München, wie dem weiteren Verlauf des Briefes zu entnehmen ist: ‚„Um Euch noch ein bisschen über Deutschland zu erzählen, kann ich Euch sagen, dass München für Künstler die interessanteste Stadt ist. Man hört dort in den Kirchen schöne Musik. Es gibt ein Theater, ein gutes Orchester, eine schöne Bibliothek, schöne Gemäldegalerien, schöne Denkmäler usw. usw.“ Dennoch fühlte er sich auf seiner Bildungsreise durch Deutschland nicht ganz glücklich und sehnte er sich nach Paris (ab Frühjahr 1859): „Trotz des Zaubers, den Deutschland für mich hat, freue ich mich darauf ,diese Reise zu beendigen; das Klima entspricht meinem nervösen Temperament nicht, und ich glaube, dass ich hier im Winter viel zu leiden hätte.“
In München lernte er eine Baronesse von Siegroth kennen und wurde er auch Franz Liszt vorgestellt. Liszt machte damals eine Bergtour mit der Prinzessin Carolyne von Sayn-Wittgenstein und hielt sich auch einige Zeit in München auf. Laut Benoits Brief vom 30. Oktober 1858 soll Liszt ihn bei dieser Gelegenheit nach Weimar eingeladen haben. Benoit plante, dieser Einladung im Dezember Folge zu leisten, aber schließlich kam eine Krankheit dazwischen, und so kehrte er via Leipzig nach Belgien zurück.
Während seines Aufenthalts in München komponierte Benoit in den letzten September- und ersten Oktobertagen sein Streichquartett. Bemerkenswert ist, dass Benoit nicht Satz nach Satz in der gebräuchlichen Reihenfolge niederschrieb: Am 1. Oktober vollendete er den zweiten Satz, am nächsten Tag den dritten, am 4. Oktober stand der Anfang auf dem Papier, und zwei Tage später zog er den letzten Doppelstrich am Ende des Schlusssatzes. Aus einer Notiz in dem Autograph entnehmen wir, dass das Werk kurz darauf von dem Streichquartett des Johann ‚Hanny’ Christoph Lauterbach (1832-1918) in München uraufgeführt wurde. Höchstwahrscheinlich kannten Benoit und Lauterbach einander schon aus ihrer gemeinsamen Studienzeit am Conservatoire royal de Bruxelles. Lauterbach war seit 1850 Schüler von Charles de Bériot und Direktor Fétis am Brüsseler Konservatorium. Benoit immatrikulierte sich ein Jahr später in Brüssel, in demselben Jahr, als Lauterbach seine Studien mit dem ‚Prix d’honneur à la classe de perfectionnement’ abschloss. Damals gab Lauterbach auch viele Konzerte in Brüssel und Umgebung. Im Sommer 1851 trat er mehrmals für die Société d’Harmonie von Elsene (Ixelles) auf, mit konzertanten Werken von de Bériot, Vieuxtemps und Artot, und Streichquartetten von Mozart und Beethoven. Anfang 1852 produzierte er sich noch bei der Société Philharmonique in Brüssel, aber etwas
später kehrte er heim, um Geigenlehrer am Münchener Konservatorium zu werden. Dort organisierte Lauterbach zusammen mit dem Pianisten Franz Wüllner Kammermusik-Soireen, die viel Beifall fanden. Lauterbach vertiefte sich in die Quartette und andere Kammermusikwerke von Haydn, Mozart und Beethoven. Aus zeitgenössischen Berichten geht hervor, dass er ein ausgezeichneter Geiger und Kammermusiker gewesen sein muss. Später verzog Lauterbach nach Dresden, wo er ebenfalls ein Quartett gründete (mit dem berühmten Cellisten Friedrich Grützmacher). Er unternahm zahlreiche europäische Tourneen und veröffentlichte auch verschiedene eigene Werke für Violine.
In der zweiten Serie der Reiseberichte, die Benoit dem Reglement des Rompreises zufolge schreiben musste, nennt er auch die Namen der anderen Mitglieder des Lauterbach Quartetts: „Herr Lauterbach lässt sich von drei anderen Künstlern von großem Talent beistehen, den Herren Kahl, Strauß und Müller.“ Da vor allem die beiden letztgenannten Namen häufig vorkommen, sind diese Quartettmitglieder schwer zu identifizieren. Wenn sie auf dem Niveau waren, wie es das Renommée Lauterbachs vermuten lässt, dann konnte sich der junge Benoit glücklich schätzen, dass sein Quartett von einem dermaßen hochstehenden Ensemble zum ersten Mal vorgestellt wurde.
In diesem Quartett wirft Benoits Musiknationalismus seinen Schatten voraus. Der Benoitkenner Luc Leytens bemerkt zu Recht, dass das Scherzando der Volksmusik ähnelnde Wendungen enthält (hier in einer Molltonart), die deutlich an das Volkslied Wie wilt hooren een historie (Von dem jungen Schmied) erinnern (cfr. Takt 54-69,
226-242 und 258-272).
Benoit war offensichtlich zufrieden mit seinem frühen Kammermusikwerk, denn er ließ es in seiner Antwerpener Musikschule noch nach1880 aufführen. Auch zu besonderen Gelegenheiten programmierte er das Werk. So wurden zwei Sätze daraus bei der Enthüllung des marmornen Brustbildes von Frans Joris gespielt, das ihm die Lehrer der Musikschule am 14. Juni 1886 schenkten. Bei seiner Auszeichnung mit dem Orden von Oranje-Nassau, am 25. November1892, erklang das vollständige Werk, gespielt von der berühmten Quartett- Kapelle mit den Geigern Edmond De Herdt und Frans Lenaerts, dem Bratscher Willem Kryn und dem Cellisten Corn. Smit.
Nach Benoits Tod ließ das Interesse für das Quartett anscheinend nach. Erst 1951 findet es aufs Neue Beachtung, als die Königliche Akademie das Werk zum ersten Mal herausgibt und dadurch neue Aufführungen und Aufnahmen ermöglicht. Vermutlich entstand die erste Rundfunkaufnahme auf Grund dieser Ausgabe durch das in den Fünfziger- und Sechzigerjahren sehr bekannte Haydn Quartett (Georges Maes und Lode Hertogh, Violinen, Louis Logie, Bratsche, und René Pousseels, Cello). Die Ausgabe von 1951 bildete, zusammen mit allen erreichbaren zeitgenössischen Manuskripten, die Grundlage für diese neue Ausgabe, die Piet Stryckers erabeitete.
Das Quartett wurde auf CD eingespielt vom Gaggini Quartett (es war die allererste CD des Labels In Flander’s

Fields, Phaedra 92 001, Februar 1995).

Die Spieldauerr des Quartetts beträgt ca. 23’15“.

Jan Dewilde

(Übersetzung Michael Scheck)

Diese Partitur wurde in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für flämische Musik herausgegeben www.svm.be und mit der Forschungsgruppe Labo XIX&XX (Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool). Ein Dank für die redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe geht an Hannah Aelvoet.

Peter Benoit

(Harelbeke, 17 August 1834 - Antwerp, 8 March 1901)

Quatuor op. 10

(1858)

Peter Benoit composed his only string quartet during his first study trip after being awarded the Prix de Rome (1857). With the bursary that came with this prestigious government prize for musical composition Benoit went to Germany around 15 March 1858, travelling through Cologne and Bonn to Leipzig. This same route had been taken by Adolphe Samuel (1824-1898), who had won the Prix de Rome in 1845 and who had used his bursary to travel to Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig.

According to his friend, musicographer and composer Edmond Van der Straeten, Benoit wanted to experience

‘(le) mouvement réformateur’ (‘the reform movement’) in Germany. Here, Van der Straeten clearly refers to the group of composers around Franz Liszt, which was described in 1859 as ‘Neudeutsche Schule’ (‘New German School’) by Franz Brendel in the Neue Zeitschrift für Musik.

Benoit would only stay in Leipzig for a few days because it was near the end of the music season. After Leipzig he went to Dresden (where his overture to the piece Het dorp in ’t gebergte was performed), then to Prague (where he met his mentor François-Joseph Fétis) and to Berlin (where he composed his Petite cantate de Noël and where his Ave Maria op. 1 was composed). Finally he arrived in Munich around 20 September. There, Benoit

found the city in a festive mood: it was the city’s 700th birthday, which was celebrated with historic cavalcades, expositions and ‘superbes et grandioses concerts’ (‘superb and grandiose concerts’), as Benoit wrote in his letter home on 28 September 1858. In the same letter, Benoit praised Munich itself as well: “Maintenant pour vous parler encore un peu de l’Allemagne je vous dirai que Munich est la ville la plus intéressante pour des artistes. On y fait de la belle musique dans les églises. Il y a un théâtre, un bon orchestre, une belle bibliothèque, de belles galeries de tableaux, de beaux monuments, etc. etc. (“I will now tell you something more about Germany, more specifically about Munich, the city I consider the most interesting for artists. Beautiful music is played in the churches. There’s a theatre, a good orchestra, a beautiful library, beautiful art galleries, beautiful monuments, etc. etc.”) However, Benoit did not feel too well during his “Bildungsreise” through Germany, and he was looking forward to his stay in Paris (starting in the spring of 1859): “Malgré le charme qu’a l’Allemagne pour moi, je serai heureux de voir terminer ce voyage, le climat ne convient pas à mon tempérament nerveux et je crois que je souffrirai beaucoup en hiver ici.” (“Even though I find Germany a most charming place, I will be glad to end this journey. The climate doesn’t fit my nervous temperament and I believe I would suffer a lot here in wintertime.”)

In Munich he met a certain Baroness von Siegroth and he was introduced to Franz Liszt. At the time, Liszt was on a mountain excursion with princess Carolyne von Sayn-Wittgenstein and he too stayed in Munich for a while. According to Benoit’s letter of 30 October 1858, Liszt had invited him to Weimar. Benoit had planned to go there in December, but in the end illness forced him to return to Belgium through Leipzig.

It is during his stay in Munich that Benoit composed his string quartet, at the end of September and the beginning of October. Interestingly enough, Benoit did not create the work in chronological order: on 1 October he completed the second part, the day after the third part, on 4 October he wrote the beginning and another two days later he finished the final part.

Thanks to a note in the handwritten manuscript we know that the quartet was performed shortly after in Munich by the string quartet of Johann ‘Hanny’ Christoph Lauterbach (1832-1918). It is most likely that Benoit already

knew Lauterbach from when they were students at the Conservatoire royal de Bruxelles. From 1850 onwards, Lauterbach prospered at the Brussels Conservatoire as a student of Charles de Bériot and of the director Fétis. Benoit would enrol in Brussels one year later, the year Lauterbach graduated with “le prix d’honneur à la classe de perfectionnement” (with honours).

During that period, Lauterbach performed a lot of concerts in the region of Brussels. In the summer of 1851 he performed multiple times for the Société d’Harmonie of Ixelles with concertante work of de Bériot, Vieuxtemps and Artôt and with string quartets by Mozart and Beethoven. Early 1852 he was still playing in the Société Philharmonique in Brussels, but later he went back to his native country to work as a violin teacher at the Munich Conservatory. There, Lauterbach organised very successful “Kammermusik-Soireen” (chamber music evenings) together with pianist Franz Wüllner. Lauterbach dove into the quartets and other chamber music pieces by Haydn, Mozart and Beethoven. Statements of his contemporaries teach us that he was an excellent violinist and “chambrist”. Later, Lauterbach moved to Dresden, where he also founded a quartet (with the renowned Friedrich Grützmacher as cellist). At the time, Lauterbach was on an intensive tour through Europe and he even published some violin pieces of his own.

In the second series of travel reports Benoit had to write according to the rules of the Prix de Rome, he also names the other members of Lauterbach’s quartet: “M. Lauterbach est secondé par trois artistes de grand talent, MM. Kahl, Strauss et Müller.” (“M. Lauterbach is assisted by three greatly talented musicians, , MM. Kahl, Strauss and Müller.”) Given that especially those last two names are mentioned frequently, the other members of the quartet are more difficult to identify. If they were indeed of the same level as Lauterbach’s reputation suggests, then the young Benoit should have considered himself lucky that his quartet saw the daylight in the

presence of such a high-quality ensemble.
The quartet serves as a prelude to Benoit’s music nationalism. Luc Leytens, Benoit specialist, correctly notes that the Scherzando contains folkish musical turns (in minor key) that resemble the folk song Wie wilt hooren een historie (van den jongen smid) (Who wants to hear a story (about the young smith))(cfr. measures 54-69,
226-242 and 258-272).

Apparently Benoit himself was pleased with his early chamber music, given that in the 1880s he had it performed in his music academy in Antwerp by teachers and students. He also had the work programmed on special occasions. Two parts of the quartet were performed at the inauguration of the marble bust (by Frans Joris) that was offered to Benoit by the teachers of his music academy on 14 June 1886. When he received the insignia of the Order of Orange-Nassau on 25 November 1892, the complete quartet was performed by the renowned Kwartet Kapel, which consisted of violinists Edmond De Herdt and Frans Lenaerts, violists Willem Kryn and cellist Corn. Smit.

After Benoit’s death, the interest in the quartet seems to fade. This all changes in 1951, when the Royal Academy of Belgium first publishes the piece, which lead to new executions and recordings. The first radio recording, by the renowned 50s and 60s Haydn quartet (Georges Maes and Lode Hertogh, violins, Louis Logie, viola, and René Pousseels, cello), was probably based on this publication. Together with all available contemporary manuscripts, the edition of 1951 was at the basis of this new sheet music edition, published by Piet Stryckers.

The quartet was made available on CD by the Gaggini Quartet (the very first CD of the label In Flander’s

Fields - Phaedra 92 001, February 1996). Duration of the quartet: ca. 23’15”.

Jan Dewilde

(translation: Jasmien Dewilde)

This score has been published in collaboration with the Centre for the Study of Flemish Music (www.svm.be) and the research group Labo XIX&XX of the Royal Conservatoire Antwerp (AP University College). We would like to thank Hannah Aelvoet for the editorial work.